Razlog je što Unija još nije, a pokušava od maja prošle godine, dobila dozvolu od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za korištenje “Federacija” u nazivu imena čime bi bili priznati kao krovna organizacija studenata u Federaciji.

U Mostaru je 2. februara održan sastanak predstavnika studenata u FBiH i Federalnog ministarstva obrazovanja kako bi se riješio ovaj problem, međutim, od tada prema riječima Mehmeda Prohe, predsjednika Unije studenata Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ništa se nije pokrenulo.

– Na tom sastanku nam je rečeno da moramo doraditi Statut koji imamo kao federalna unija. Međutim, problem registracije nije u Statutu. Nije do nas, ali… Od nas se traži da napravimo tekst zakona (dokument “Zajednički model studentskog organiziranja u FBiH”). Nema nikakvih pomaka – govori nam Proho.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke od 2020. godine nema ministra jer je tadašnja ministrica Elvira Dilberović odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovana na dužnost ambasadorice BiH u Kraljevini Švedskoj.

Dilberović je 2019. godine potpisala dozvolu za registraciju udruženja unije, ali je tada došlo do određenih nesuglasica među studentskim predstavnicima.

– Poznato mi je da je tada Studentski parlament zakazao skupštinu u Mostaru, ali dan prije se nešto poremetilo. Sada, kako nemamo federalnog ministra obrazovanja, sve je teže. Znamo da kada ministarstvo nema ministra, da tu ulogu na sjednicama Vlade Federacije BiH preuzima premijer. Poslali smo mu bukvalno 116 dopisa, ali odgovora od premijera Fadila Novalića nikada nismo dobili.

Studenti u Federaciji mnogo gube time što nemamo krovno udruženje. Svi znamo koliko znači jedan studentski parlament na univerzitetu da se čuje glas studenata i njihova prava, a kamoli na većem nivou. Evo jedan primjer, nas sada Unija studenata iz RS-a predstavlja u Evropi u Evropskom studentskom parlamentu, a znamo kako to rade – govori Proho.

Izvor: Faktor