Na Svjetski dan zdravlja Opća bolnica Tešanj dobila još jednog primarijusa

Datum:

Kao i svake godine, danas, 7. aprila, obilježava se Svjetski dan zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija od 1950. godine obilježava Svjetski dan zdravlja kao dan podizanja svijesti o određenoj zdravstvenoj temi koja je u tom trenutku obilježena kao prioritetna i zahtijeva pojačane napore.

Tokom posljednjih 50 godina pažnja je usmjerena na važne zdravstvene probleme kao što su mentalno zdravlje, majčinstvo,  brigu o djeci i klimatske promjene, a obilježavanje ovog dana uključuje različite aktivnosti kojima se usmjerava pažnja na najvažnije aspekte zdravlja na globalnoj razini.

Povodom obilježavanja ovog dana, lijepa vijest je stigla iz Opće bolnice Tešanj, naime prema Odluci Izvršnog odbora Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku priznavanja naziva primarijus, Mešić-Đogić mr.sci. med. dr. Larisi, spec. ginekologije i akušerstva priznat je naziv primarijusa. Dr. Larisa Mešić – Đogić trenutno obnaša i funkciju Načelnice odjela za ginekologiju i akušerstvo Opće bolnice Tešanj.

Donošenjem ove Odluke, JU Opća bolnica Tešanj bogatija je za još jednog primarijusa, pored aktuelnih 13, koja su naziv primarijus stekli ranije.

Primarijus, mr.sci. med. dr. Larisa Mešić-Đogić je rođena 1978.godine u Doboju. Završila je postdiplomski studij na Univerzitetu u Sarajevu na Medicinskom fakultetu, studijski program Opća medicina, doktor medicine.

Magistarski rad na temu: „Korelacija infekcije cervikalnog kanala i prisustvo vezajućeg proteina-1 inzulinu sličnog faktora rasta/1GFBP-1/ u cervikalnoj sluznici prijetećeg prijevremenog porođaja“ odbranila je 2014.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i time stekla zvanje magistar medicinskih nauka. Titulu primarijusa stekla je na osnovu deset godina specijalističkog staža i naučnih radova.

Uvjeti za sticanje titule primarijusa evaluiraju se u skladu sa kriterijima koji se odnose na uspješnost desetogodišnjeg rada u svojstvu specijaliste, uspješnost stručno-publicističkog rada, praktičan doprinos u unapređenju zdravstvene zaštite, učešće u radu stručnih sastanaka, simpozija i kongresa (predavanje, poster prezentacije i sl.) iz oblasti svog rada u zemlji i inostranstvu cijeni se s obzirom na aktivno učešće na navedenim sastancima, simpozijima i kongresima, aktivno učešće u radu nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva, te ostvareni uspješni rezultati na stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika cijeni se s obzirom na učestvovanje u teoretskom i stručnom osposobljavanju pripravnika i specijalizanata.

 

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Ascom: Sigurnost na internetu sve više u fokusu kompanija

Tešanjska firma Ascom podrška je modernom poslovanju već 17...

Potvrđena optužnica protiv M. R. iz Tešnja zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 26.09.2022.godine, podiglo je optužnicu...

U Tešnju na izbore je izašlo 48,53% birača

Prema informacijama Općinske izborne komisije, na području općine Tešanj...

Stambeno zbrinuto 12 povratničkih porodica na području Teslića

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i...