Zavidovići: Potpisan Ugovor o sanaciji divljih deponija

Datum:

U kabinetu gradonačelnika potpisan je, Ugovor o sanaciji divljih deponija. Ugovor su potpisali gradonačelnik Hašim Mujanović i direktor JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići Amer Halilović. Nakon provedenog postupka javne nabavke za najpovoljnijeg ponuđača odabrano je JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 66.179,15 KM sa uračunatim PDV-om a Izvođač je dužan da ugovorene radove izvede u roku od 90 radnih dana računajući od dana uvođenja u posao.

Predmet Ugovora je čišćenje i odvoz komunalnog otpada sa divljih deponija u skladu sa zakonskim propisima, sanacija deponija, nabavka i postavljanje tabli sa natpisom, klupa za odmor i korpica za smeće.

Izvođač se obavezuje da radove, koji su predmet ovog Ugovora, izvrši u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i predmjeru kako je navedeno u obrascu ponude i ostalim uslovima utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.

Gradonačelnik Hašim Mujanović istakao je zadovoljstvo pokretanjem ovog projekta, te naveo da je cilj ovog projekta, pored saniranja divljih deponija i unapređenja stanja okoliša, prevencija nastajanja novih divljih deponija kroz podizanje ekološke svijesti građana.

 

Povezani postovi
Related

U Maglaju ponovo pronađen veći zasad indijske konoplje

U nastavku planiranih aktivnosti na sprečavanju i suzbijanju zluopotrebe...

Kod H.S. iz Tešnja pronađena puška i municija: U registru ima preko 4000 KM neplaćenih kazni

Kako su to naveli iz MUP-a ZDK dana 29.09.2022.godine,...

Teslić izlazi na autoput?!

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske razmatra tri moguća...

Nešto novo za mlade na području općine Tešanj i u Jelahu

U toku je upis novih članova u plesnu školu...