Kako danas i najmanja općina može dobiti titulu grada: Kad politika promiješa karte

Datum:

Titule gradova koje općine dobivaju proteklih godina, osim Sarajeva i Mostara, samo su estetski prefiks u nazivu tih općina. Razlog se krije u tome da Zakon o principima lokalne samouprave FBiH nije u skladu s Ustavom FBiH, a o amandmanima će odlučivati Predstavnički dom.

Posljednjih godina svjedoci smo trenda dodavanja prefiksa grada i za male općine i lokalne zajednice. Iako takvo titulisanje nema nikakve veze sa onim ustaljenim definicjama šta jednu sredinu čini gradom, politika se potrudila da pronađe rupu u zakonodavstvu te dijeli prefiks grada kome stigne.Za takvo nešto političko obrazloženje je da postoje benefiti poput korištenja i apliciranja na razne EU fondove i slično, ali postavlja se pitanje da li je to doista tako. Ipak, ovaj trend je raširen kako u FBiH, tako i u entitetu RS. Tako je prije nekoliko dana entitetski parlament odlučio da će od sada grad biti i mjesto Laktaši pored Banje Luke.

Brojne su nelogičnosti oko dobivanja titula grada, a najveće se kriju u neusaglašenosti Ustava FBiH i Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Dok se u Ustavu FBiH navodi da se za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana formira grad kao jedinica lokalne samouprave gdje gradsko vijeće bira gradonačelnika, po Zakonu o principima lokalne samouprave uslovi za stjecanje statusa grada su mnogo blaži, ali i puni proceduralnih grešaka i neusklađenosti.

Naime, Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH općina može postati grad udruživanjem dvije ili više općina, odlukom općinskog vijeća ako ima 30.000 stanovnika ili najmanje 10.000 u gradskom središtu, ili po trećem kriteriju ako je općina od posebnog historijskog i kulturnog značaja.

Već iz ovog su jasne nelogičnosti imenovanja općina u gradove, a s tim u vezi razgovarali smo sa zastupnikom SDP u Zastupničkom domu FBiH Irfanom Čengićem koji je ujedno i predsjedavajući Komisije za lokalnu samoupravu.

“Svi gradovi osim Sarajeva i Mostara nisu imali ustavni osnov za donošenje zakona o gradovima, a Zakon o principima lokalne samouprave FBiH nije u skladu s Ustavom FBiH. To ne sprječava parlamentarce da uporno ignorišu mišljenje Komisije za lokalnu samoupravu i svaku općinu koja to zaželi proglase gradom iako ona to u svojoj suštini nije. Kako je Parlament FBiH krenuo svako naseljeno mjesto i selo će postati grad”, kazao je Čengić.

Dodao je da je paradoksalno da Travnik nije grad, a da su dobili zahtjev da se Općina Novi Travnik proglasi gradom.

“Smijali smo se najavi bivšeg načelnika Ilidže Senaida Memića da je Ilidža grad pored kojeg je Sarajevo. Ali kada vidim kakve općine proglašavaju gradovima Općina Ilidža je za njih metropola. Komisija za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine smatra da je potrebno izvršiti izmjenu ustavnog i zakonskog okvira za djelovanje jedinica lokalne samouprave te da do nužnih izmjena Parlament FBiH ne donosi zakone o proglašenju gradova zbog mogućih problema u funkcionisanju tih jedinica lokalne samouprave izazvanih neusklađenosti Ustava i zakona”, pojašnjava naš sagovornik.

Ističe da Ustav FBiH u amandmanu XVI u poglavlju VI a. definiše grad kao jedinicu lokalne samouprave. Između ostalog, navedeno je da gradsko vijeće bira gradonačelnika. Dok se imenovanjem općine gradom po Zakonu o principima lokalne samouprave FBiH gradonačelnik ne bira u vijeću već stvari ostaju iste kao da se radi o općini. Odnosno, općina dobiva estetski prefiks – grad XY.

“Mišljenja koja su usvojena jednoglasno su već dostavljena Predstavničkom domu i ona upozoravaju na nužnost amandmana na Ustav FBiH. Komisija je izradila tekst amandmana CX na Ustav FBiH dostavila radni materijal rukovodstvu doma. Da bi se amandman našao u proceduri potrebno je da njega potpiše 50 zastupnika”, dodaje Čengić.

Na kraju postavlja se pitanje šta će biti s gradovima koji su proglašeni na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave i ako isti bude osporen kroz Ustavni sud FBiH, odnosno, da li bi to donijelo višestruke komplikacije za rad lokalne zajednice, ali i postizanja statusa grada, javlja Klix.

 

Povezani postovi
Related

Danas uživajte u sunčanom vremenu

Prema najavama meteorologa danas se u našoj zemlji očekuje...

Nesvakidašnja situacija: Konj galopirao brzom cestom na Stupu

Nesvakidašnja situacija jutros se dogodila na brzoj cesti na Stupu...

U Federaciji BiH u augustu više od 143 hiljade turista

U Federaciji BiH u augustu 2022. godine boravilo je...