Obavještenje aplikantima po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport za 2022. godinu

Datum:

Obavještavamo aplikante po Javnom pozivu za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport iz Budžeta općine Zavidovići za 2022. godinu, broj: 02-11-460/22-AP-3 od 17.02.2022. godine, da je izvršen pregled i bodovanje zaprimljenih aplikacija od strane Komsije za utvrđivanje prijedloga Programa i Kriterija raspodjele i korištenja budžetskih sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport za 2022. godinu, a u skladu sa Programom i Kriterijima raspodjele i korištenja budžetskih sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport za 2022. godinu od 09.02.2022. godine i Zaključkom Općinskog načelnika o usvajanju Programa i Kriterija raspodjele i korištenja budžetskih sredstava sa Tekućeg transfera za fizičku kulturu i sport za 2022. godinu, broj: 02-11-460/21-AP-4 od 17.02.2022.godine.

U prilogu ove obavijesti nalazi se tabelarni prikaz bodovanih aplikanata.
PREUZIMANJE:
– Bodovanje klubova prema Kriterijima raspodjele i korištenja budžetskih sredstava za fizičku kulturu i sport  2022. g.

Povezani postovi
Related

Crveni križ Tešanj: Obavijest za stanovnike koji nisu u mogućnosti nabaviti pempas pelene za odrsale

Crveni križ općine Tešanj obavještava stanovnike koji imaju potrebu...

Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u procijenjenoj vrijednosti od 227.542,42 KM

Obavještavaju se stanovnici grada Zavidovići da su toku slijedeći...

Zavidovići: Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti...

Zavidovići: Javni poziv nezaposlenim osobama za pohađanje obuka po programima osposobljavanja

Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje...