“Pobjeda” d.d. Tešanj zapošljava konstruktora i tehnologa

/

Na osnovu ukazane potrebe, a u skladu sa dlanom 6. Pravilnika o radnim odnosima, Direktor “Pobjeda” d.d. Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača, objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na mjesto:

Konstruktor istraživač – 1 izvršioc
Samostalni tehnolog – 1 izvršioc

Konstruktor istraživač

Opis poslova:

 • Proračun geometrije radnih elemenata pumpi za ulje
 • Izrada 3D i 2D dokumentacije komponenti i sklopova pumpi za ulje
 • Ažuriranje i arhiviranje dokumentacije i podataka
 • Aktivno učešće u terminiranju i praćenju procesa usvajanja novih proizvoda
 • Usaglašavanju dizajna i zahtjeva kupca
 • Upravljanje izmjenama proizvoda
 • Poštivanje i provođenje procedura u službi Razvoja proizvoda i procesa.
 • Posebni uslovi:
  Odlično poznavanje rada na računaru, AutoCAD, SOLIDWORKS i/ili CATIA te poznavanje engleskog/njemačkog jezika,
 • Radno iskustvo u trajanju od minimalno 3 godine,
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – VII stepen stručne spreme
 • Samostalni tehnolog

Opis poslova:

 • Projektovanje tehnoloških procesa
 • Analiza tehnoloških procesa
 • FMEA – analize
 • Projekcija alata, pibora i uređaja
 • lzrada složenih programa za CNC mašine
 • Stvaranje tehnološke baze podataka
 • Poštivanje i provođenje procedura i uputstava u okviru operativnog odjeljenja
 • Upravljajnje izmjenama tehnoloških procesa
 • Snimanje vremena izrade
 • Određivanje tehničkih normativa
 • Praćenje sprovođenja izmjena u proizvodnji
 • Ažuriranje i arhiviranje dokumentacije i podataka
 • Obučavanje saradnika

Posebni uslovi:

 • Odlično poznavanje rada na računaru, AutoCAD, SOLIDWORKS i/ili CATIA
 • Poznavanje engleskog jezika poželjno
 • Radno iskustvo poželjno
 • Diplomirani inženjer mašinstva, VSS – VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme Bachelor

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Biografrju
 • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
 • Potvdu ranijeg poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu
 • Eventualno drugi Certifikati koji kandidat ima
 • Sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog Javnog oglasa obavit 6e se intervju.

O datumu, vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje poslova radnog mjesta.

Zadnji dan roka za podnošenje prijavaje: 06.05.2022.godine.

Prijave sa dokumentacijom i naznakom za koje radno mjesto apliciraju kandidati su dužni dostaviti:
Lično ili na adresu : “Pobjeda” d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3,74260 Tešanj
Putem elektronske pošte na adresu : info@pobjeda-tesanj.ba

Povezani postovi

Nostro zapošljava radnike u proizvodnji

Na osnovu ukazane potrebe kompanija Nostro, članica grupacije Hifa-Oil...

Firma Subašić zapošljava radnika u proizvodnji tjestenine

Na osnovu Pravilnika o radu, a zbog povećanja obima...

Kompanija NOSTRO zapošljava referenta prodaje u salonu namještaja

Kompanija NOSTRO na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za...

Nostro zapošljava referenta nabave

Na osnovu ukazane potrebe kompanija Nostro, članica grupacije Hifa-Oil...