Vlada FBiH: Nastavljen je rast naplate poreza i doprinosa

Datum:

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, usvojila Program utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta” u iznosu od 199.400.000 KM. Ovim Programom, za koji su sredstva utvrđena ovogodišnjim budžetom, biće finansirano 12 projekata na području Federacije BiH.

Za izgradnju brze ceste Lašva – Travnik – Jajce u dužini od 10,8 kilometara, planirano je 24.400.000 KM, za brzu cestu Lašva – Nević polje 34.700.000 KM, dok će za dionicu prolaz kroz poslovnu zonu Vitez na brzoj cesti Lašva – Nević polje, biti izdvojeno 13.500.000 KM. Sredstva su namjenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Pet miliona KM predviđeno je za eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor tokom izgradnje južne obilaznice Mostara.

Za izgradnja brze ceste Prača – Goražde, Lot 1 i Lot 2 tunel Hranjen – faza 1., biće izdvojeno 35.000.000 KM za eksproprijaciju i građevinske radove.

Planirano je 5.100.000 KM za spajanje magistralnih cesta M17 i M17.4, sanaciju i rekonstrukciju magistralnih cesta i rasvjete na M17 Ortiješ u gradu Mostaru, te 22.000.000 KM za poddionicu Šićki Brod – Đurđevik, na trasi ceste Tuzla – Sarajevo. Sredstva su namijenjena za eksproprijaciju, projektovanje, građevinske radove i nadzor.

Dionica Stup – Buća Potok – Pofalići – Velešići – Bentbaša

Tri i po miliona KM predviđeno je za studije, projektovanje i revizije na izgradnji gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća Potok – Pofalici – Velešići – Bentbaša.

Za izgradnju autoceste Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, Lot V Čanići – Tuzla u dužini od 8 kilometara biće izdvojeno 30.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor.

Kada je riječ o izgradnji brze ceste Bihać – Cazin – Kladuša – Republika Hrvatska, planirano je 4.800.000 KM za dionicu Bihać – Cazin, poddionica Kamenica – Bisovac.

Za projektovanje, eksproprijaciju, građevinske radove i nadzor na izgradnji brze ceste Mostar – Šroki Brijeg – granica Republike Hrvatske, poddionica Mostar Sjever – Vikovići osigurano je 17.900.000 KM, dok će za građevinske radove na sanaciji i rekonstrukciji magistralne ceste Garež – Ustikolina, biti izdvojeno 3.000.000 KM.

Implementatori projekata su JP Autoceste Federacije BiH d.o.o Mostar i JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo, a o načinu utroška odobrenih sredstava biće potpisani Ugovori između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i implementatora odobrenih projekata. Sredstva će se prenositi u tranšama na račun implementatora odobrenih projekata nakon što Ministarstvu dostave dokaze o izvedenim radovima ili uslugama.

U obrazloženju Ministarstva je navedeno da su projekti iz odluke kandidirani iz Programa javnih investicija FBiH, što je preduslov za mogućnost finansiranja iz budžeta, a u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o izradi Programa javnih investicija u Federaciji BiH. Također, predloženi projekti su usklađeni s Transportnom strategijom Federacije BiH 2016-2030. godina i predloženim godišnjim planovima JP Autoceste Federacije BiH i JP Ceste Federacije BiH i radi se o nastavku projekata iz 2021. godine.

Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa

Federalna vlada je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju FBiH za mart 2022. godine i razdoblje od 1. januara do 31. marta 2022. godine, koji je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

U martu ove godine je ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila 807,9 miliona KM, što je za 25,1 posto ili za 162,1 milion KM više u odnosu na mart 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca ove godine, ukupni prihodi po ovim osnovama iznosili su 2.158,7 miliona KM i za 19,1 posto su bili veći u odnosu na isto razdoblje 2021. Pozitivan pojedinačni trend kretanja zabilježen je kod svake kategorije prihoda.

Raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih korisnika u FBiH, u martu 2022. godine ostvaren je u ukupnom iznosu od 287,3 miliona KM, što je za 28,6 posto više u odnosu na isti mjesec protekle godine.

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza korisnicima u Federaciji BiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na osnovi koeficijenata utvrđenih godišnjom uputom o određivanju udjela kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste.

Indirektni porezi

Tako je u martu 2022. godine budžetu Federacije BiH raspoređeno nešto više od 104 miliona KM (u odnosu na isti mjesec 2021. više za 23,1 miliona KM). Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim budžetima iznosio je 147,2 miliona KM (više za 32,7 miliona KM), općinskim i gradskim budžetima 24,2 miliona KM (više za 5,4 miliona KM). Dio prihoda koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 11,2 miliona KM i veći je za 2,5 miliona KM, dok je pripadajući iznos za Grad Sarajevo iznosio 0,7 miliona KM sa iskazanim rastom za 0,1 miliona KM.

Na nivou tromjesečnog kumulativa, ukupno raspoloživi prihodi od indirektnih poreza iznosili su 784,9 miliona KM, što je za 24,8 posto više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriju FBiH su u martu 2022. godine iznosili 93,6 miliona KM, što je povećanje od 72,6 posto u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Na razini kumulativa, u prva tri mjeseca 2022. godine ukupno naplaćeni prihodi po osnovi poreza na dobit iznosili su 144,2 miliona KM i veći su za 44,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obaveznih socijalnih doprinosa u martu 2022. godine iznosila je 348,1 miliona KM i veća je 15,4 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Na razini kumulativa, ovi prihodi bilježe naplatu u iznosu nešto većem od milijardu KM, i to je za 12,6 posto više u odnosu na isti lanjski period. U martu su doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje iznosili 195,5 miliona KM (povećanje za 26,7 miliona KM), za zdravstveno osiguranje 136,7 miliona KM (povećanje za 17,6 miliona KM) i za osiguranje od neuposlenosti 16 miliona KM (povećanje za 2,1 milion KM).

I na razini kumulativa su ostvarena povećanja, tako da su doprinosi za MIO veći za 66,1 milion KM, za zdravstveno osiguranje za 42 miliona KM, te za osiguranje od neuposlenosti za 4,6 miliona KM

Povezani postovi
Related

U julu manja proizvodnja električne energije u BiH za 4,37 odsto

Bruto proizvodnja električne energije u BiH u julu iznosila...

Izvoz ogrevnog drveta koči transport

Nakon što je podignuta rampa za izvoz ogrevnog drveta...

Nevjerovatni rezultati na periferiji Doboja: Na jednom biračkom mjestu Dodik imao sve glasove

Centralna izborna komisija BiH objavila je nepotpune podatke za...

Policija o slučajevima iz Tuzle i Živinica: Nije bilo pokušaja otmice dječaka i djevojčice

Kantonalna policija opovrgla je informacije Druge osnovne škole iz...