Javni oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 204 k.o. Zavidovići

Datum:

Objavljuje se oglas za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Zavidovići označenog sa k. č. 204 zv. “Bare” površine 4462 m2, upisana u P.L. 232 k. o. Zavidovići, odnosno upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 275 k. o. Zavidovići vlasništvo Općina Zavidovići, sa dijelom 1/1.

PREUZIMANJE:
Javni oglas o prodaji nekretnine označene sa k. č. 204 k. o. Zavidovići

Povezani postovi
Related

Zavidovići: Poziv obrtnicima i malim privrednicima za iskazivanje interesa

Grad Zavidovići će periodu 20.08.2022. godine do 29.08.2022. godine...

Kompanija MADI Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima

„MADI“ d.o.o. Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za...

Konačna lista za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za...

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini

Obavještavaju se studenti sa područja Grada Zavidovići da je...