Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići

Datum:

Gradsko vijeće Zavidovići na 2. Sjednici, održanoj 31.05.2022. godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići, te donijelo.Zaključak kojim se navedeni akt upućuje na javnu raspravu.

Nacrti navedenog dokumenata dostavljeni su na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu organizuje javnu raspravu čiji termin održavanja će biti naknadno određen, te će o istom zainteresovana lica biti blagovremeno obaviještena.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno po Nacrtu Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići do 14.07.2022. godine.

PREUZIMANJE

Nacrt Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići

Povezani postovi
Related

Javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu

Obavještavamo zainteresirane građane da će se javna rasprava na...

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj: Licitacija za prodaju teretnih vozila

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA...

Konačna lista za dodjelu gradskih poticaja za poljoprivredu u 2022. godini

Konačna lista lica koja su ispunila uslove za dodjelu...