Konkurs za upis učenika u prvi razred Mješovite srednje škole Tešanj za šk. 2022./2023.

/

Objavljen je konkurs za upis učenika u prvi razred šk.2022/2023.godine u dnevnim novinama ,,Naša riječ”. Konkurs za upis u prvi razred za sva zvanja/zanimanja traje od 21.06. do 29.06.2022.godine.
Upis učenika će se vršiti od periodu od 8:00 do 14:00 sati.

Dokumentacija potrebna za upis:
1. Orginalno uvjerenje o završenom VI,VII i VIII razredu;
2. Orginalnu svjedodžbu o završenom IX razredu;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Dokaz o zdravstvenom stanju ( ljekarsko uvjerenje );
5. Učenici sa teškoćama u razvoju pored ljekarskog uvjerenja , dostavljaju i:
a) Pedagoški dosije iz osnovne škole,
b) Nalaz i mišljenje stručnjaka iz odgovarajuće ustanove zdravstvenog ili socijalnog tipa kojim se određuje način edukacije;
6. Zahtjev za upis ( poseban formular );
7. Anketni upitnik potpisan od strane učenika , koji sadrži : podatke o učeniku i podatke o izabranim a), b), c) opcijama zvanja/zanimanja ( upitnik kreira škola);
8. Druga relevantna dokumentacija za utvrđivanje bodova u skladu sa kriterijima;

NAPOMENA:
Iz Mješovite srednje škole Tešanj zamolili su roditelje da kopiraju i ovjere dokumente za svoje lične potrebe ( za stipendije, za udžbenike….), jer iste neće moći dobiti natrag.

Povezani postovi

Osnovna škola “Rešad Kadić”: Konkurs za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

JU Mješovita srednja škola Tešanj: Konkurs za upis polaznika u programe obrazovanja odraslih

JU Mješovita srednja škola Tešanj objavljuje KONKURS          za upis polaznika...

Konkurs za imenovanje članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća ,,Rad” d.d. Tešanj

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 115/22 od 12.12....