Upitnik za građanke i građane Grada Zavidovići

Datum:

Grad Zavidovići trenutno radi na samoprocjeni politika koje provodi i usluga koje pruža svojim građanima.

Kako bi samoprocjena bila potpuna i relevantna, Vaše mišljenje nam je izuzetno važno. Stoga Vas molimo da iskažete svoje stajalište popunjavanjem jednostavne anonimne ankete.

Samoprocjena je dio programa Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju Vijeća Evrope (ELoGE), koji se temelji na 12 principa dobre lokalne uprave, a koji Grad Zavidovići implementira u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, članicom platforme za dodjelu ELoGE-a kroz projekt LINK za saradnju/suradnju.

Zahvaljujemo Vam na podršci.

ANKETA

Upitnik za građanke i građane Grada Zavidovići

Povezani postovi
Related

JP RAD Tešanj: Mogućnost primjene blok tarife

JP RAD Tešanj na dvojoj Facebook stranici objavio je...

Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u toku mjeseca juna 2022. godine

Grad Zavidovići u toku mjeseca juna, tekuće godine, pokrenuo...

Javni poziv za prijem u poslovni inkubator Zavidovići

Razvojna Agencija Zavidovići objavljuje javni poziv za prijem u...

Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o pravima demobiliziranih branilaca Grada Zavidovići

Gradsko vijeće Zavidovići na 2. Sjednici, održanoj 31.05.2022. godine,...