Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u toku mjeseca juna 2022. godine

Datum:

Grad Zavidovići u toku mjeseca juna, tekuće godine, pokrenuo je slijedeće postupke javnih nabavki u ukupno predviđenom iznosu od 659.033,10 KM:

  1. Vodosnabdijevanje naselja MZ „Rujnica“ – I faza. U ovoj fazi je planirana izgradnja pumpne stanice sa rezervoarom V=50 m3 a radovi se izvode prema Glavnom projektu. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi: 76.257,72 KM.
  2. Vodovodni priključak naselja Gornji Sinanovići na vodovod Suha. Predmetnom nabavkom predviđeni su radovi na izgradnji rezervoara V=10 m3. Radovi se izvode prema Glavnom projektu a procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi: 27.500,28 KM.
  3. Sanacija dijela ulice „15. septembar“. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi: 100.000,00 KM. Javnom nabavkom predviđeni su radovi na sanaciji dionice puta u dužini od 160 m, sa početkom od raskrsnice ulice „15. septembar“ i ulice „Patriotske lige“. Planirano je izvođenje radova na rušenju postojeće asfaltne kolovozne konstrukcije i trotoara, proširenje kolovoza, izrada trotoara obostrano i radovi na gornjem sloju kolovozne konstrukcije. Asfaltni kolovoz širine 6,0 m i trotoar obostrano širine 2×1,55 m.
  4. Zimsko održavanje lokalnih cesta na području Grada Zavidovići za sezonu 2022./2023. godine sa procijenjenom vrijednosti javne nabavke u iznosu od: 178.603,09 KM.
  5. Rekonstrukcija cestovne infrastrukture u naselju Potklečje. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dionici puta u dužini 335 m, na potezu od priključka na Potklečki put prema naselju. Planirano je izvođenje radova na gornjem sloju kolovozne konstrukcije i ugradnja asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku u sloju debljine 7 cm (u zbijenom stanju). Širina asfaltnog kolovoza je 3,5 m. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi: 39.922,51 KM.
  6. Rekonstrukcija cestovne infrastrukture u naselju Skroze. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na presvlačenju postojećeg kolovoza u dužini cca 1050 m, i izrada nove kolovozne kostrukcije u dužini cca 360 m. Planirano je izvođenje radova na gornjem sloju kolovozne konstrukcije i ugradnja asfaltnog nosivohabajućeg sloja AHNS 16 po vrućem postupku u sloju debljine d=5 cm i d=7 cm (u zbijenom stanju) i presvlačenje postojeće kolovozne konstrukcije asfalt betonom BB 11k. Procijenjena vrijednost radova iznosi: 113.431,50 KM.
  7. Sanacija klizišta i šteta nastalih djelovanjem prirodnih i drugih nesreća i preventivno djelovanje na sprečavanju šteta od prirodnih i drugih nesreća na području Grada Zavidovići u 2022. godini procijenjene vrijednosti u iznosu od: 123.318,00 KM.

Finansijska sredstva za realizaciju javnih nabavki obezbijeđena su od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i iz Budžeta Grada Zavidovići. Nakon okončanja postupaka javnih nabavki odabrat će se najpovoljniji ponuđači a javnost će o svemu biti blagovremeno obaviještena.

Povezani postovi
Related

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do...

Zavidovići: Poziv obrtnicima i malim privrednicima za iskazivanje interesa

Grad Zavidovići će periodu 20.08.2022. godine do 29.08.2022. godine...