Počinje izrada Strategije infrastrukture prostornih podataka FBiH za period 2023-2027. godina

Datum:

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH je donijela Odluku o pokretanju procesa izrade dokumenta Strategije infrastrukture prostornih podataka (IPP) FBiH za period od 2023. do 2027. godine.

Strategija je integrisani, višesektorski strateški dokument koji predstavlja novu inicijativu u sektoru javne uprave Federacije BiH te je dio strateskog pristupa Evropske inicijative koja povezuje infrastrukture prostornih podataka.

Osnovni cilj

Osnovni cilj izrade Strategije je definisanje prioritetnih ciljeva, projekata i aktivnosti koji će doprinijeti unapređenju i daljem razvoju infrastrukture prostornih podataka FBiH i ispunjavanju zahtjeva direktive EU. Njena svrha je stvaranje pretpostavki za servisiranje prostornih podataka na teritoriji FBiH, BiH i šire regije, a sve u skladu s direktivom i trendovima u Evropskoj uniji.

U procesu izrade Strategije IPP FBiH bit će primjenjivani principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, dok će vertikalna i horizontalna koordinacija biti provođena u skladu sa Uredbom o izradi strateskih dokumenata u FBiH.

Nosilac izrade Strategije

Nosilac izrade Strategije IPP FBiH su Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Vijeće IPP FBiH. Učesnici u ovom procesu su institucije odnosno svi organi javne vlasti kojima je povjereno upravljanje prostornim podacima u skladu sa Zakonom o IPP FBiH, te socio-ekonomski partneri.

Proces izrade Strategije IPP odvijat će odvijati u tri faze: studija početnog stanja, razrada Strategije, te izrada akcionog plana. Rok za izradu Strategije je do kraja 2022. godine.

Izvor: Avaz.ba

Povezani postovi
Related

Zašto nezaposlenih nema u mjerama pomoći Vlade FBiH?

Redakciji Faktora u više navrata su se obraćali nezaposleni...

Godina zatvora: Krivotvorio novčanice i na dogovoreno mjesto dolazio odjeven kao policajac

Optuženi Semir Trebinjac (1991) sporazumno je priznao krivicu, nakon...

Objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih

Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u...

Građanima FBiH od danas dostupni turistički vaučeri po 200 KM

Turistički vaučeri koje je Vlada Federacije BiH najavila prije...