Doboj Jug: Ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

Datum:

Na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”  br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65105, 77105 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/ 16 i 41/20), a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), općinska izborna komisija Doboj Jug rasp1suJe

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izborih rezultata.

II

Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa
 2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 3.Izbomog zakona BiH):
  1. koje se ne mogu kandidirati u smislu odredbi članova 6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
  2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
  3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvrsnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 12 stav (4) Izbornog zakona;
  4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
  5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV. ili stepen stručne spreme;
 • da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv

III

Potrebna dokumentacija:

 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je do popune dovoljnog broja kandidata .

V

Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi općinska komisija općine.

VI

Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu općinske/gradske izborne komisije ili na internet – stranici opčine.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije sa naznakom:

Općinska izborna komisija Doboj Jug,

Adresa: Trg 21. Mart br. 1,Matuzići

,,Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati”.

Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija nače uzeti u razmatranje.

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Zavidovići: Poziv obrtnicima i malim privrednicima za iskazivanje interesa

Grad Zavidovići će periodu 20.08.2022. godine do 29.08.2022. godine...

Kompanija MADI Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija studentima

„MADI“ d.o.o. Tešanj raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za...

Konačna lista za dodjelu poticaja privrede na području grada Zavidovića za 2022. godinu

Nakon usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zavidovići za...

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u akademskoj 2021./2022. godini

Obavještavaju se studenti sa područja Grada Zavidovići da je...