Analiza poslovanja JP Rad d.d. Tešanj za prvih šest mjeseci 2022.

Datum:

JP RAD Tešanj uputio je saopćenje o poslovanju u prvih šest mjeseci ove godine, koje prenosimo u cjelosti:

“Smatrali smo korisnim da se nakon prvih 6 mjeseci 2022.godine radni tim/administracija JP RAD d.d. Tešanj i NO detaljno upozna sa aktivnostima, projektima i izazovima na koje su svi prisutni imali direktan ili indirektan uticaj prethodnih izazovnih 6.mjeseci našeg rada.

Nestabilno tržište zahtijevalo je ulaganje dodatnih napora i energije kako bi sve izazove pravazišli na adekvatan način.

Izvještaj je koncipiran na nekoliko stvari:

1. Osnovna djelatnost JP RAD d.d. i ostvareni rezultati za prvih 6 mjeseci.

2. Razvojni projekti preduzeća po različitim oblastima.

3. Planirani ostali projekti sa osvrtom na njihovu realizaciju, nove okolnosti tržišta i energenata koji direktno utiču na funkcionisanje JP RAD kao i planiranu dinamiku razvoja.

4. Poseban osvrt na poduzete aktivnosti Općine Tešanj i JP RAD u sinergiji koje su omogućile stabilno vodosnabdijevanje bez redukcije u vodosnabdijevanju.

5. Aplikacije putem kojih je obezbjeđena značajna finansijska pomoć preduzeću od strane nadležnog kantonalnog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

6. Uslove zaposlenih i poduzete aktivnosti Uprave, Sindikata i Vijeća uposlenika sa obzirom na inflaciju.

7. Planirane aktivnosti u saradnji sa Osnivačem i NO u drugoj polovini 2022.

8. Analiza ključnih troškova i planiranih prihoda.

9. Analiza ključnih indikatora po svim odjelima i očekivanja do kraja 2022.

10. Razultati rada na drugoj fazi Meg projekta.

11. Planirane aktivnosti, akcioni plan u narednih 100 dana, 1 i 3 godine u saradnji sa Svjetskom Bankom i Unom Consulting.

12. Ključne realizovane nabavke opreme i planirane tendere u analiziranom i budućem periodu.

13. Analiza parametara koje kao organizacija trebamo popravljati u narednom periodu.

14. Druge važne pokazatelje rada JP RAD d.d.

Uprava preduzeća je iskoristila priliku da se zahvali svim saradnicima, članovima NO na odgovornom pristupu dobroj atmosferi unutar organizacije i postignutim rezultatima za prvih 6 mjeseci 2022. godine.”

Povezani postovi
Related

Ascom: Sigurnost na internetu sve više u fokusu kompanija

Tešanjska firma Ascom podrška je modernom poslovanju već 17...

Potvrđena optužnica protiv M. R. iz Tešnja zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 26.09.2022.godine, podiglo je optužnicu...

U Tešnju na izbore je izašlo 48,53% birača

Prema informacijama Općinske izborne komisije, na području općine Tešanj...

Stambeno zbrinuto 12 povratničkih porodica na području Teslića

Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i...