Zavidovići: Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji putne infrastrukture Vozuća

/

Gradonačelnik Hašim Mujanović potpisao je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji putne infrastrukture Vozuća, sa najpovoljnijim ponuđačem „GEO PUT“ d. o. o. Maglaj. Ugovor je zaključen na temelju provedenog postupka a radovi će biti izvršeni u skladu sa ponudom prihvaćenom u postupku dodjele Ugovora.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 96.094,44 KM sa uračunatim PDV-om a finansirat će se iz sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, prema Odluci o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 100.000,00 KM.

U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na tri dionice:
– dionica 1 (put prema Kalaišima na potezu: priključak na Regionalni put R-467 do mosta preko rijeke Krivaje),
– dionica 2 (priključak na Regionalni put R-467 kod „čipsare“ prema Poljima),

– dionica 3 (priključak na Regionalni put R-467 kod kafane „Man“ prema Poljima).

Gradonačelnik Hašim Mujanović potpisivanjem ovog Ugovora smatra da će se doprinijeti ugodnijem životu stanovnika u ovoj mjesnoj zajednici, navodeći da će nastaviti i na realizaciji drugih projekta koji će omogućiti kvalitetnije uslove na području Grada.

Povezani postovi

Osnivanjem Mehmedovićeve stranke SDA Tešanj ostaje bez polovine vijećnika

Aktuelna vijest danas je bila da je Mehmedović završio...

Izbjegnuta tragedija kod Doboja: Vozač automobila pokušao preći prugu u trenutku nailaska voza

Za dlaku je izbjegnuta tragedija na jednom od željezničkih...

Počeli radovi na najskupljoj dionici autoputa na Koridoru 5c, Medakovo – Ozimice

Od 650 kilometara panevropskog autoputa na Koridoru 5c, od...

Odgovor Općine na situaciju u školi u Medakovu: Zaprimili smo „čudan“ dopis

Nakon što su roditelji učenika koji pohađaju O.Š. „9....