Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u vrijednosti od 505.006,88 KM

Datum:

Grad Zavidovići u zadnjoj trećini mjeseca augusta pokrenuo je slijedeće postupke javnih nabavki:

  1. Sanacija trotoara na mostu u ulici “Pinkasa Bandta”. Vrijednost javne nabavke 41.828,67 KM. Planirano je izvođenje radova na rušenju postojećih i izgradnjih novih trotoara s obje strane mosta, ukupne širine 2,07 m i dužine 89,0 m uz ugradnju uvičnjaka te izvođenje potrebnih betonskih i asfaltnih radova.
  2. Asfaltiranje puta Vikovići – Donji Jusići. Vrijednost javne nabavke 38.999,61 KM. Predviđeno je presvlačenje postojećeg armirano-betonskog kolovoza asfalt – betonom u dužini od l=385,0 m i širine 3,0 m. Projekat se realizaciju u saradnji s mještanima.
  3. Investiciono održavanje i sanacija dijela lokalnog puta Krivaja – Smailbašići – Fazlići. Vrijednost nabavke 33.798,38 KM. Planirani su radovi na sedam lokacija sa najvećim deformacijama puta. Potrebno je izvršiti sanaciju lokalnih oštećenja saobraćajnice uz skidanje oštećenog asfalta, mašinski iskop trupa ceste radi zamjene tla lošije nosivosti te ugradnja asfaltnog sloja sa radovima na odvodnji.
  4. Sanacija ograde na mostu u ulici “Roncadelle” (gradski most). Vrijednost javne nabavke iznosi 32.939,01 KM. Planirana je izrada metalne ograde za pješake na mostu od pocinčanih čeličnih cijevi. Ograda se postavlja obostrano, odnosno s obje strane mosta u ukupnoj dužini od 187,00 m.
  5. Završetak asfaltiranja dionice lokalnog puta Žioke – Mahoje – Potok. Za ovu namjenu opredijeljeno je 38.423,74 KM. Planira se asfaltirati dionica puta u dužini od 297 m, širine 3 m.
  6. Nabavka, transport i isporuka cement-betona za potrebe modernizacije puteva na području Zavidovića. Vrijednost javne nabavke iznosi 79.957,80 KM.
  7. Sanacija lokalne ceste Zavidovići – Biljačić – Brankovići II faza“. Vrijednost javne nabavke iznosi 111.329,95 KM a sredstva su obezbijeđena od strane Vlade Federacija Bosne i Hercegovine i iz Budžeta Grada Zavidovići. U okviru predmetnih radova predviđeno je izvođenje radova na dionici puta u dužini od 320 m, širine 4 m i uz izradu bankina i rigola.
  8. Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalne ceste Donja Lovnica – Gornja Lovnica, III faza. Vrijednost javne nabavke iznosi 127.729,72 KM a sredstva su obezbijeđena od strane Vlade Federacija Bosne i Hercegovine i iz Budžeta Grada Zavidovići. Planirani su radovi na asfaltiranju dionice puta dužine 450 m i širine 6 m.

Postupci javnih nabavki objavljeni su na Portalu javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a o toku i završetku postupaka, te izboru najpovoljnijih ponuđača javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Povezani postovi
Related

Crveni križ Tešanj: Obavijest za stanovnike koji nisu u mogućnosti nabaviti pempas pelene za odrsale

Crveni križ općine Tešanj obavještava stanovnike koji imaju potrebu...

Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u procijenjenoj vrijednosti od 227.542,42 KM

Obavještavaju se stanovnici grada Zavidovići da su toku slijedeći...

Zavidovići: Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti...

Zavidovići: Javni poziv nezaposlenim osobama za pohađanje obuka po programima osposobljavanja

Razvojna agencija Žepče, u ime Lokalnog partnerstva za zapošljavanje...