Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

/

Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.
 2. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
 2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona biH):
 3. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH:
 4. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora):
 5. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona:
 6. Koje je kandidat za izbore na Lokalnim izborima 2020. godine: i
 7. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zavidovići.
 • Potrebna dokumentacija:
 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3).
 2. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (5) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Zavidovići, na Web portalu Grada Zavidovići i Radio 1503 Zavidovići.

 

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Zavidovići.

 1. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti kod referenta za prijem stranaka Grada Zavidovići ili na internet stranici Grada Zavidovići.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu ili putem preporučene pošte sa naznakom:

Gradska izborna komisija Zavidovići

Safvet bega Bašagića broj 9, Zavidovići

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati“.

 Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremen prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

PREUZIMANJE

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

SG-3 obrazac

Povezani postovi

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

Poziv mladim volonterima za prijavu

Imaš između 15 i 30 godina? Voloner_ka si i...

Doboj Jug: Obavještenje o javnoj raspravi

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 10.sjednici održanoj dana 22.06.2023....

Promocija knjige Fuda Šišića u srijedu 05. jula u Tešnju

Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj Vas poziva na...