Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

Datum:

Za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnog tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.
 2. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

 1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
 2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3 Izbornog zakona biH):
 3. Koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH:
 4. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora):
 5. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona:
 6. Koje je kandidat za izbore na Lokalnim izborima 2020. godine: i
 7. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;
 • da ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zavidovići.
 • Potrebna dokumentacija:
 1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3).
 2. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (5) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Grada Zavidovići, na Web portalu Grada Zavidovići i Radio 1503 Zavidovići.

 

 1. Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija Zavidovići.

 1. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti kod referenta za prijem stranaka Grada Zavidovići ili na internet stranici Grada Zavidovići.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na pisarnicu ili putem preporučene pošte sa naznakom:

Gradska izborna komisija Zavidovići

Safvet bega Bašagića broj 9, Zavidovići

„Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora-ne otvarati“.

 Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremen prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

PREUZIMANJE

Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

SG-3 obrazac

Povezani postovi
Related

Crveni križ Tešanj: Obavijest za stanovnike koji nisu u mogućnosti nabaviti pempas pelene za odrsale

Crveni križ općine Tešanj obavještava stanovnike koji imaju potrebu...

Zavidovići: Obavještenje o pokrenutim postupcima javnih nabavki u procijenjenoj vrijednosti od 227.542,42 KM

Obavještavaju se stanovnici grada Zavidovići da su toku slijedeći...

Zavidovići: Obavijest o realizaciji Drugog kruga mjere “Služba u saradnji sa poslodavcima 2022”

Obavještavaju se poslodavci da se mogu 26.09.2022. godine prijaviti...