MADI Tešanj zapošljava vozača dostavnog vozila

Datum:

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj, dana 12.09.2022.godine objavljuje

O G L A S
za prijem u radni odnos
1 (jednog) radnika na radno mjesto:

VOZAČ DOSTAVNOG VOZILA

USLOVI:

  • KV – vozač motornog vozila,
  • Vozačka dozvola: C ili C1 kategorije,
  • Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, fleksibilnost i komunikativnost u radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje radnih zadataka.

Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova kandidati će dostaviti poštom na adresu: „MADI“ d.o.o. Tešanj – Poslovna zona „VILA“ br.16, sa naznakom – Prijava na oglas ili na e-mail: posao@madi.ba

Sve informacije vezano za navedeno radno mjesto, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 061/781-850.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

BOFIL Usora zapošljava zavarivača

Na osnovu ukazane potrebe firma BOFIL zapošljava zavarivača. Uslove...

MADI Tešanj zapošljava vozača kamiona

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana,...

Pobjeda Tešanj zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe Direktor ,,Pobjeda" dd Tešanj, Fabrika...

Eko servis zapošljava radnike na postrojenju prerade otpadnog ulja

Na osnovu ukazane potrebe, a shodno povećanom obimu posla,...