HIFA Tešanj zapošljava komercijalistu

/

Na osnovu ukazane potrebe društvo HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos KOMERCIJALISTA – 1 izvršilac (Tešanj)

 

Opis poslova: 

 • Uspostavlja kontakt sa kupcima, pregovara i prima narudžbe
 • Zaključuje Ugovore o poslovnoj saradnji sa novim kupcima i ažurno vodi evidencije za sve kupce sa kojima sarađuje
 • Formira bazu kupaca, vrši njihovu kategorizaciju prema dogovorenim uslovima i stara se o redovnom ažuriranju baze kupaca
 • Brine se o redovnim narudžbama i isporukama goriva
 • Prati razvoj kupaca i predlaže strategiju nastupa kod kupaca
 • Vrši prodaju robe na razne načine: putem direktne ili neposredne prodaje (prodaja putem telefona, faxa i drugo)
 • Obilazak novih i postojećih kupaca
 • Prati naplatu potraživanja od kupaca
 • Svi ostali poslovi po nalogu nadređenog

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 • VSS ili viša stručna sprema
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Napredno znanje Microsoft office -a, prije svega Word -a i Excel -a;
 • Visok stepen organizovanosti, urednosti i pedantnosti.
 • Dobre komunikacijske vještine
 • Samostalnost u donošenju odluka
 • Poželjno poznavanje Engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Mjesto rada: Tešanj

STIMULATIVNA PRIMANJA

MOGUĆNOST NAPREDOVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj lično, putem pošte, na e-mail: emir.cizmic@hifa.ba. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa a najkasnije do 07.10.2022. godine.

Napomena: HIFA d.o.o. Tešanj nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu te zadržava diskreciono pravo u odabiru kandidata prilikom eventualnog zapošljavanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Povezani postovi

MANN+HUMMEL zapošljava radnika u skladištu 2

Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za...

Madi zapošljava diplomiranog inžinjera elektrotehnike/mašinstva

Na osnovu ukazane potrebe, Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana,...

BoWiDo zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe, BoWiDo d.o.o. -Podružnica Doboj želi...

Saračević Tešanj zapošljava CNC operatera

Zbog povećanja obima poslovanja Saračević d.o.o. Tešanj raspisuje oglas...