HIFA Tešanj zapošljava komercijalistu

Datum:

Na osnovu ukazane potrebe društvo HIFA d.o.o. Tešanj raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos KOMERCIJALISTA – 1 izvršilac (Tešanj)

 

Opis poslova: 

 • Uspostavlja kontakt sa kupcima, pregovara i prima narudžbe
 • Zaključuje Ugovore o poslovnoj saradnji sa novim kupcima i ažurno vodi evidencije za sve kupce sa kojima sarađuje
 • Formira bazu kupaca, vrši njihovu kategorizaciju prema dogovorenim uslovima i stara se o redovnom ažuriranju baze kupaca
 • Brine se o redovnim narudžbama i isporukama goriva
 • Prati razvoj kupaca i predlaže strategiju nastupa kod kupaca
 • Vrši prodaju robe na razne načine: putem direktne ili neposredne prodaje (prodaja putem telefona, faxa i drugo)
 • Obilazak novih i postojećih kupaca
 • Prati naplatu potraživanja od kupaca
 • Svi ostali poslovi po nalogu nadređenog

Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće uslove:

 • VSS ili viša stručna sprema
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Napredno znanje Microsoft office -a, prije svega Word -a i Excel -a;
 • Visok stepen organizovanosti, urednosti i pedantnosti.
 • Dobre komunikacijske vještine
 • Samostalnost u donošenju odluka
 • Poželjno poznavanje Engleskog jezika
 • Vozačka dozvola B kategorije

Mjesto rada: Tešanj

STIMULATIVNA PRIMANJA

MOGUĆNOST NAPREDOVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: HIFA d.o.o. Tešanj, Bukva 9, 74260 Tešanj lično, putem pošte, na e-mail: emir.cizmic@hifa.ba. Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa a najkasnije do 07.10.2022. godine.

Napomena: HIFA d.o.o. Tešanj nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu te zadržava diskreciono pravo u odabiru kandidata prilikom eventualnog zapošljavanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Povezani postovi
Related

Pobjeda Tešanj zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe Direktor ,,Pobjeda" dd Tešanj, Fabrika...

Eko servis zapošljava radnike na postrojenju prerade otpadnog ulja

Na osnovu ukazane potrebe, a shodno povećanom obimu posla,...

MANN+HUMMEL zapošljava glavnog tehnologa

Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za...

Pekara ”HASSPEK” zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe pekara ''Haspek'' Jelah raspisuje oglas...