Pobjeda Tešanj zapošljava više radnika

Datum:

Na osnovu ukazane potrebe Direktor ,,Pobjeda” dd Tešanj, Fabrika pumpi i prečistača raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos

Prodajni referent (1 izvršioc)

Opis poslova:

Obilazak i briga o postojedim kupcima

Pronalazak novih kupaca

lzrada kratkoročnih i dugoročnih planova prodaje

lnterne i eksterne analize

Upravljanje ugovorima sa kupcima

Praćenje konkurencije

Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Diplomirani ekonomista ili mašinski inžinjer, VSS-VII stepen stručne spreme

Aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika

lnformatička pismenost

Vozačka B kategorije

Poželjno radno iskustvo u prodaji

 

OPERATER na CNC mašinama (5 izvršilaca)

Opis poslova:

  • Samostalno obavlja poslove izrade pozicija po konstrukcionoj i tehnološkoj dokumentaciji na obradnim centrima
  • Samostalno vrši kontrolu korigovanja parametara izrade alata i vrši popunjavanje prateće dokumentacije
  • Odgovoran za urađene pozicije, kao i za tačnost izrađenih pozicija

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Stručna sprema SSS ili KV mašinske i metalske struke

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje

Poznavanje rada sa mjernim sredstvima

 

Farbar (1 izvršioc)

Opis poslova:
Vrši obradu farbanja na pozicijama dijelova iz usluga, kao i dijelova protutipa, uzoraka,
nultih serija, manjih, srednjih i visokih serija

Samostalno vrši podešavanje uredaja za farbanje, priprrma rada i sam rad

Vrši kontrolu urađenih djelova

Poštivanje i provođenje procedura ,upustava i obrazaca sistema kvaliteta ISO 9001
predviđenih za to radno mjesto

Održva čistoću radnog mjesta i sredstava za rad

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:

Stručna sprema KV

Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima se posebno vrednuje

 

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti slijedeće:

  • Biografiju
  • Dokaz o stručnoj spremi (diploma/uvjerenje)
  • Druge certifikate koje posjeduje
  • Dokumentacija se može dostaviti u običnoj kopiji.

Sa prijavljenim kanadidatima koji budu ispunjavali uslove iz ovog Oglasa obavit će se intervju. O datumu i vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Zadnji rok za podnošenje prijava je: 20.10.2022. godine.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti:

Lično ili na adresu : “Pobjeda” d.d. Tešanj, Poslovna zona Bukva 3, 74260 Tešanj

Putem elektronske pošte na adresu: info@pobjeda-tešanj.ba

Na prijavi obavezno naznačiti:”Prijava na oglas za prijem u radni odnos”

Povezani postovi
Related

Firma SM3 Tešanj zapošljava više radnika

Firma SM3 Tešanj, Poslovna zona Bukva br.8 na osnovu...

MANN+HUMMEL zapošljava aplikativnog inženjera filtera tečnosti u službi Razvoj i Dizajn

Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za...

MANN+HUMMEL BA poziva sve zainteresovane subjekte da daju ponudu za pružanje usluge ishrane radnika

MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera, dioničko društvo Tešanj, poziva sve...

„AS“ doo Jelah-Tešanj zapošljava spremačicu

„AS“ doo Jelah-Tešanj je jedna od vodećih proizvođača konditorskih...