Konačno spisak ko su imenovani na biračkim odborima za redovno glasanje na području općine Tešanj

Datum:

Rješenje o imenovanju biračkih odbora za redovno glasanje i glasanje u odsustvu i lično na području općine Tešanj:

Imenuju se slijedeći birački odbori, po rednim brojevima glasačkog mjesta, s lokacijom i nazivom glasačkog mjesta:

039A001 Dom kulture Bukva-I

 1. Senad Krdzalic, predsjednik, Platforma za progres
 2. Mustafa Alić, član, Narodna stranka “Radom za boljitak”
 3. Erina Adzic, član, Socijalistička partija
 4. Merima Šišić, član, LS BiH
 5. Amin Avdicević, član, SBB
 1. Amina Krdžalić, zamjenik predsjednika, Platforma za progres
 2. Fehro Krdžalić, zamjenik člana, OIK
 3. Elfid Muminović, zamjenik člana, OIK
 4. Bilal Hujdur, zamjenik člana, OIK
 5. Amar Mujkanović, zamjenik člana, SBB

039A002 Područna škola Bobare

 1. Almira Hrnjić, predsjednik, OIK
 2. Armin Korajlić, član, Koalicija država- Mirsad Hadzikadunić
 3. Solo Salem, član, BPS
 4. Nikola Crnogorac Purković, član, HDZ BIH, HSS, HSP BIH, HKDU, HSPAS, HDU, HSPHB, HRAST
 5. Amir Bašić, član, BH Zeleni
 1. Amir Korajlic, zamjenik predsjednika, Koalicija država- Mirsad Hadzikadunić
 2. Fatima Husić,zamjenik člana, BPS
 3. Marijan Purković,zam.člana, HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST
 4. Fahrudin Kurdić, zamjenik člana, OIK
 5. Sedin Kurdić, zamjenik člana, BH Zeleni

039A003 Područna škola Dobropolje

 1. Adnana Deljkić, predsjednik, SBiH
 2. Belmin Handžić, ćlan, OIK
 3. Kenan Mehičić, član , Krug
 4. Zijad Spahić, član, HDZ 1990-HNP
 5. Nermin Mešić, član, Savez za novu politiku
 1. Adnan Bahtić, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Hasan Srkalović, zamjenik člana, HDZ 1990- HNP
 3. Mersija Spahić, zamjenik člana, OIK
 4. Amina Halilović, zamjenik člana, OIK
 5. Bedrudin Krdžalić, zamjenik člana, OIK

039A004A Dom kulture Džemilić Planje

 1. Eldin Sejdinović, predsjednik, OIK
 2. Eldin Turalić, član, OIK
 3. Esad Travnjak, član, BH INICIJATIVA-KASUMOVIĆ FUAD – ZA BIH
 4. Amir Saćirović, član, Lijevo krilo,
 5. Turkeš Mujo, član, SDA
 1. Ermelina Elez, zamjenik predsjednika,OIK
 2. Edib Hadzan, zamjenik člana, OIK
 3. Galib Kokić, zamjenik člana, BH INICIJATIVA-KASUMOVIĆ FUAD – ZA BIH
 4. Admir Šaćirović, zamjenik člana, Lijevo krilo
 5. Almir Turkeš, zamjenik člana, SDA

039A004B Dom kulture Džemilić Planje

 1. Adem Turkeš, predsjednik, DF
 2. Adem Mujkanovic, član, NES
 3. Nuredin Trepčić, član, NIP
 4. Smajo Alihodžić, član, OIK
 5. Nesko Šaćirović, član, Ujedinjeni za slobodnu BiH
 1. Fikret Ćorić, zamjenik predsjednika DF
 2. Samra Šaranović , zamjenik člana, NES
 3. Hazim Roša, zamjenik člana NiP
 4. Nerma Kamisević, zamjenik člana, OIK
 5. Armin Šaćirović, zamjenik člana, Ujedinjeni za slobodnu BiH

039A005A Osnovna škola Jablanica

 1. Mersed Spahić, predsjednik OIK
 2. Jasmin Mujkanović, član, HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,
 3. Armin Kalabić, član, SDP
 4. Nedžad Softić, član, RE BALANS
 5. Enis Softic, član, Naša stranka
 1. Zahir Bavrk, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Nermin Dugalić,zamje. člana, HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST
 3. Alen Spahic, zamjenik člana, SDP
 4. Ramiz Alispahić, zamjenik člana, RE BALANS
 5. Emir Unkić, zamjenik člana, Naša stranka

039A005B Osnovna škola Jablanica

 1. Edin Rošić, predsjednik, penzioneri
 2. Asima Halilović, član, OIK
 3. Nusreta Mujkanović, član, PDA
 4. Fehro Bašić, član, OIK
 5. Dedo Handžić, član, SzBIH
 1. Velid Halilović, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Elma Plančić, zamjenik člana, OIK
 3. Elma Lihić, zamjenik člana, PDA
 4. Ersad Huseinbašić, član OIK
 5. Elma Bašić, zamjenik člana, OIK

039A006 Dom kulture Jevadžije

 1. Harun Hadžan, predsjednik, Socijalistička partija
 2. Alija Smajlović, član, Željko Komšić-za građansku državu
 3. Sumeja Jahić, član, Koalicija država- Mirsad Hadzikadunić
 4. Sejfudin Tahirović, član, BH INICIJATIVA-KASUMOVIĆ FUAD – ZA BIH
 5. Sabiha Hrnjić, član , Narodna stranka radom za boljitak
 1. Muamer Hrnjić, zamjenik predsjednika, Narodna stranka radom za boljitak
 2. Emina Smajlović, zamjenik člana, Željko Komšić-za građansku državu
 3. Enver Omahić, zamjenik člana, Koalicija država- Mirsad Hadzikadunić
 4. Admir Saltagić , zamjenik člana, OIK
 5. Jusuf Saltagić, zamjenik člana, OIK

039A007 Osnovna škola Jelah-1

 1. Hajrudin Pilav, predsjednik, Platforma za progres
 2. Selma Salihbašić Numić, član, Liberalna stranka
 3. Esmir Mujkanović, član, SBB
 4. Abdulah Kotorić, član, BPS
 5. Kristjan Glavaš, član, HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST
 1. Samra Kurdić, zamjenik predsjednika, Platforma za progres
 2. Remzad Ramić, zamjenik člana, OIK
 3. Musto Ćeman, zamjenik člana, SBB
 4. Erdin Šaćirović , zamjenik člana, BPS,
 5. Mirhunisa Mehinović Ćorić, zamjenik člana, OIK

039A008 Osnovna škola Jelah-2

 1. Armin Unkić , predsjednik, Zeleni
 2. Adnan Hasanbašić, član, OIK
 3. Adžemija Erna, član, Krug
 4. Berzad Mešić, član, Savez za novu politiku
 5. Armin Travančić, član, OIK
 1. Neira Mešić , zamjenik predsjednika, Zeleni
 2. Aldin Žižo, zamjenik člana, OIK
 3. Elvir Dizdarević, zamjenik člana, OIK
 4. Sanid Bećar, zamjenik člana, OIK
 5. Amira Kotorić, zamjenik člana, OIK

039A009 Osnovna škola Jelah-3

 1. Darko Kulić, predsjednik, Hrvatska demokratska zajednica
 2. Omer Unkić, član, OIK
 3. Jasmin Krdžalić, član, OIK
 4. Enver Hujdur, član, Lijevo krilo
 5. Fikret Alić, član, SDA
 1. Hasan Hadžalić, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Mahir Ibrić , zamjenik člana, OIK
 3. Haris Kotorić, zamjenik člana, OIK
 4. Emir Hodžić, zamjenik člana, Lijevo Krilo
 5. Topovčić Enver, zamjenik člana, SDA

039A010A Osnovna škola Kalošević

 1. Bećir Hodžić, predsjednik, OIK
 2. Alma Čelik, član, NES-za nove generacije
 3. Mirzet Ramić, član, DF
 4. Jusuf Šarotić, član, NIP
 5. Džana Bašić, član, OIK
 1. Midhat Šujić, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Ernada Mević, zamjenik člana, NES- za nove generacije
 3. Satko Ramić, zamjenik člana
 4. Džedina Šarotić, zamjenik člana, NIP
 5. Dževad Bašić, zamjenik člana, OIK

039A010B Osnovna škola Kalošević

 1. Ferida Begović, predsjednik, HDZ BIH HSSSR, HSS
 2. Elvir Bošnjak, član, SDP BIH
 3. Medin Šehrić, član, REBALANS,
 4. Ibrahim Žilić, član, NAŠA STRANKA
 5. Sejfudin Žižo, član, STRANKA PENZIONERA
 1. Munira Letić, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Mević Rifat, zamjenik člana, SDP BIH
 3. Muhidin Mahmutović, zamjenik člana, OIK
 4. Sanela Žilić, zamjenik člana, Naša stranka
 5. Žižo Elvira, zamjenik člana, STRANKA PENZIONERA

039A011 Dom kulture Karadaglije

 1. Nihad Halilović, predsjednik, OIK
 2. Ivan Barić, zamjenik predsjednikaHrvatska stranka
 3. Emin Hasaničević , član, PDA
 4. Senid Bavrk, član, Bosanskohercegovačka inicijativa Fuad Kasumović
 5. Adnan Deljkić, član, SBiH
 6. Vahidin Dizdarević, član, Hrvatska stranka
 7. Eniz Huskić, zamjenik člana, OIK
 8. Naim Bahtić, zamjenik člana, OIK
 9. Nerves Halvadžić, zamjenik člana, OIK
 10. Kenan Bešo, zamjenik člana, OIK,

039A012A Dom kulture Kraševo

 1. Izudin Alkaz, predsjednika, Narodna stranka radom za boljitak
 2. Azem Bedak , član, OIK
 3. Adin Travančić, član, Platforma za progres
 4. Suada Džanović, član, Liberalna stranka
 5. Melis Čajić, OIK,
 1. Ferid Kunalić,zamjenik predsjednik, Narodna stranka radom za boljitak
 2. Ajla Hojkurić, zamjenik člana, OIK
 3. Almir Ogrić, zamjenik člana, OIK
 4. Smajo Ogrić, zamjenik člana, OIK
 5. Amel Muharembegović, zamjenik člana, OIK

039A012B Dom kulture Kraševo

 1. Adis Bekrić, predsjednik, OIK
 2. Dženeta Ramić, član, Savez za bolju budućnost
 3. Ademin Dubravac ,član, BPS
 4. Jasmina Mujkanović, član, Lijevo krilo
 5. Adnan Ogrić, član, Zeleni
 1. Ajla Dubravac, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Muhamed Dubravac, zamjenik člana, BPS
 3. Zijad Sadiković, zamjenik člana, HDZ HSS
 4. Elmin Ogrić, zamjenik člana, OIK
 5. Maid Aljić, zamjenik člana, Zeleni

039A013A Područna škola Lepenica

 1. Sabina Alibalić, predsjednik, PLATFORMA ZA PROGRES
 2. Alema Dolamić, član, Krug
 3. Amela Bekrić, član, ,OIK
 4. Selvedin Muminović, član , OIK
 5. Kasim Hozić, član, Hrvatska demokratska stranka
 1. Samra Adžić, zamjenik predsjednika, Savez za novu politiku
 2. Armin Jahić , zamjenik člana, OIK
 3. Salih Hadžiselimović, zamjenik člana, OIK
 4. Elmedina Bekrić, zamjenik člana, OIK
 5. Adelisa Hozić, zamjenik člana, Hrvatska demokratska stranka

039A013B Područna škola Lepenica

 1. Suljo Zeničanin, predsjednik, Bosankohercegovačka inicijativa Fuad Kasumović
 2. Adnan Ogrić, član, OIK
 3. Alen Gračić, član, OIK
 4. Samira Bekrić, član, Lijevo krilo
 5. Adis Bekrić, član, SDA
 1. Zerin Salkanović, zamjenik predsjednika OIK
 2. Melisa Gračić, zamjenik člana OIK
 3. Džemal Mešić, zamjenik člana, Bosanskohercegovačka inicijativa Fuad Kasumović
 4. Jasmin Muslija, zamjenik člana, Lijevo krilo
 5. Dževad Bekrić, zamjenik člana, SDA

039A014 Dom kulture Ljetinić

 1. Sabahudin Hadžić, predsjednik, OIK
 2. Belma Čamdžić, član, DF
 3. Almedin Mešić, član, NiP
 4. Muhibija Đogić, član, OIK
 5. Salih Ahmić, član, SDP BiH
 6. Ibrahim Čamdžić, zamjenik predsjednika, SDP BiH
 7. Naida Karamuratović, zamjenik člana, DF
 8. Ademin Mujezinović, zamjenik člana, NiP
 9. Smajl Mehinagić, zamjenik člana, OIK
 10. Aida Zilkić, zamjenik člana, OIK

039A015 Dom kulture Medakovo

 1. Armin Mehičić, predsjednik, Stranka penzionera
 2. Mirza Didić, član, Rebalans
 3. Zoraid Mehičić, član, Naša stranka
 4. Edina Ćostović, član, Hrvatska stranka
 5. Sadel Ćostović, član, OIK
 1. Sejdo Kadušić, zamjenik predsjednika, RE BALANS
 2. Nadina Hasanbašić, zamjenik člana, Naša stranka
 3. Amina Šišić, zamjenik člana, OIK
 4. Halid Ćostović, zamjenik člana, Hrvatska stranka
 5. Halida Hasaničević, zamjenik člana, PDA

039A016A Osnovna škola Miljanovici – Lončari

 1. Hasan Ćeman, predsjednik, OIK
 2. Selma Kurdić, član, Platforma za progres
 3. Ermelin Popržanović, član, Željko Komšić
 4. Haris Subašić, član, Narodna stranaka radom za boljitak
 5. Miralem Karahmet, član OIK
 1. Merjema Roša, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Amila Kadribašić, zamjenik člana, DF
 3. Fata Karahmet, zamjenik člana, OIK
 4. Alen Tumbić, zamjenik člana, Narodna
 5. Nedžad Muslija, član, OIK

039A016B Osnovna škola Miljanovici – Lončari

 1. Adis Hodžić, predsjednik, Socijalistička partija
 2. Šemsudin Klepić, član, OIK
 3. Haris Ćeman, član, Liberalna stranka
 4. Mirsad Solo, član, Savez za bolju budućnost
 5. Edhem Alić, član, BPS,
 1. Hasan Karahmet, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Enid Delić, zamjenik člana, OIK
 3. Atif Tukić, zamjenik člana, OIK
 4. Adisa Karahmet, zamjenik člana, OIK
 5. Bašić Vedad, zamjenik člana, BPS

039A017A Područna škola Novi Miljanovci

 1. Aldina Zaimovic, predsjednik, SAVEZ ZA BOLJU BUDUCNOST,
 2. Salko Hasanbašić, član, HDZ HSS
 3. Admir Kapić, član, OIK
 4. Jasmina Mujčinović, član, Zeleni,
 5. Enes Husičić, član, Krug
 1. Muhamed Karahmet,zamjenik člana,OIK
 2. Suvad Kondžić, zamjenik člana, OIK
 3. Hazim Klepić, zamjenik člana, Zeleni
 4. Emina Durak, zamjenik člana, OIK
 5. Elmin Kruško, zamjenik člana, OIK

039A017B Područna škola Novi Miljanovci

 1. Armin Starčević, predsjednik, OIK
 2. Sanel Dugalić, član, Hrvatska demokratska
 3. Merzudin Kruško , član, OIK
 4. Dženeta Klepić, član, OIK
 5. Nedim Subašić ,član, Lijevo krilo
 1. Nedin Kruško, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Enes Abu Lebdeh, zamjenik člana, Hrvatska
 3. Enesa Kruško, zamjenik člana, OIK
 4. Edin Bajraktarevic, član, OIK
 5. Hasan Brković, zamjenik člana, OIK

039A018 Dom kulture Novo Selo

 1. Muris Brka, predsjednik , NIP
 2. Esad Ogrić, član, SDA
 3. Zejd Mahmutović, član, NES-ZA NOVE GENERACIJE
 4. Esad Begović, član, DF
 5. Emin Hukić, član, OIK
 1. Edib Muminović, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Nedim Hodžić, zamjenik član, SDA
 3. Faris Fejzić, zamjenik člana, NES-ZA NOVE GENERACIJE
 4. Sehad Begović, član, DF
 5. Đulaga Hadžić, zamjenik člana, OIK

039A019A Područna škola Mrkotić

 1. Sead Unkić, predsjednik, OIK
 2. Samir Hatkić, član, NAŠA STRANKA
 3. Elvir Ramić, član, SDP
 4. Anel Ramić, član, RE BALANS
 5. Muhamed Ramić, član, PENZIONERI
 1. Mersiha Hatkić, zamjenik predsjednika, NAŠA STRANKA
 2. Semin Ganjgo, zamjenik člana OIK
 3. Anes Čaplja, zamjenik člana, SDP,
 4. Mujo Đuhera, zamjenik člana, RE BALANS
 5. Mustafa Ganjgo, zamjenik člana, PENZIONERI

039A019B Područna škola Mrkotić

 1. Rajfa Krličevic, predsjednik, OIK
 2. Jasmina Bavrk, član, PDA
 3. Mato Katić, član, HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA,
 4. Hajrudin Bećar, član, STRANKA ZA BiH
 5. Ajla Džihić, član, KOALICIJA DRŽAVA MIRSAD, NB PZP,
 1. Davorin Katić, zamjenik predsjednika, HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA
 2. Džanela Bahtić, zamjenik člana, PDA
 3. Mihret Bejtić, zamjenik člana, OIK
 4. Sadmira Bećar, zamjenik člana, STRANKA ZA BiH
 5. Ismail Jazvina, zamjenik člana, KOALICIJA DRŽAVA MIRSAD, NB PZP

039A020 Dom kulture Orašje Planje

 1. Adnan Srkalović, predsjednik, NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 2. Hasan Rakman, član, BOS.HERC. INICIJATIVA KASUMOVIĆ
 3. Omer Huskić, član, SOCIJALISTIČKA PARTIJA
 4. Indira Galijašević, član, PLATFORMA ZA PROGRES
 5. Adem Mahalbašić, član, OIK
 1. Esad Hatkić, zamjenik predsjednika, NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
 2. Arijana Šarić, zamjenik člana, OIK
 3. Adela Džinalić, zamjenik člana, OIK
 4. Medžid Mahalbašić, zamjenik člana, OIK
 5. Sedin Bedak, zamjenik člana, LIBERALNA STRANKA BIH

039A021A Područna škola Piljužići

 1. Ramo Smajić, predsjednik, KOALICIJA DRŽAVA MIRSAD, NB,
 2. Emrah Maličević, član, SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST
 3. Emin Solo, član, BPS
 4. Nusmir Solo, član,  HDZBiH
 5. Mersudin Mudrov, član OIK
 1. Alispahić Anida, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Fadil Hadžan, zamjenik člana, SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST
 3. Fikret Solo, zamjenik člana, BPS
 4. Mujo Solo, zamjenik člana, HDZBiH
 5. Esad Mudrov, zamjenik člana, OIK

039A021B Područna škola Piljužići

 1. Nedžad Unkić ,predsjednik , OIK
 2. Amor Džaferović, OIK
 3. Faris Mešić, član, OIK
 4. Emin Solo, član, SAVEZ ZA NOVU POLITIKU
 5. Suvad Srkalović, član, OIK
 1. Almedin Mudrov, zamjenik predsjednika, ZELENI
 2. Jusuf Vehab, zamjenik člana, OIK
 3. Fadil Turalić, član, KRUG
 4. Sabrija Handžić, zamjenik člana, OIK
 5. Elma Bašić, zamjenik člana, OIK

039A022A Dom kulture Raduša

 1. Mustafa Hadžalić, predsjednik HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
 2. Mehmedalija Hojkurić, član, OIK
 3. Fehim Ljevaković, član, OIK
 4. Meho Braković, član, FUAD KASUMOVIĆ
 5. Fahrudin Husibegović, član, LIJEVO KRILO
 1. Merim Hadžalić, zamjenik predsjednika, HRVATSKA DEMOKRATSKA
 2. Hasan Solo, zamjenik člana, OIK
 3. Adil Alibalić, zamjenik člana, OIK
 4. Fata Bečić, zamjenik člana, FUAD KASUMOVIĆ
 5. Azreta Mujčinović, zamjenik člana, LIJEVO KRILO,

039A022B Dom kulture Raduša

 1. Semir Hadžimehić, predsjednika, SDA
 2. Nedžad Artuković, član, NES-ZA NOVE GENERACIJE
 3. Eldar Hadžiselimović, OIK
 4. Nermin Alić, član, NIP
 5. Numan Artuković, član, OIK
 1. Mahir Skopljak , zamjenik predsjednika, OIK
 2. Sabaheta Artuković, zamjenik člana, NES-ZA NOVE GENERACIJE
 3. Sead Bukvić, zamjenski član, DF
 4. Medina Hodžić Alić, zamjenik člana, NIP
 5. Nadira Artuković, zamjenik člana, OIK

039A022C Dom kulture Raduša

 1. Salih Lihić, predsjednik, OIK
 2. Jakub Mularifović, član, SDP
 3. Ahmed Mularifović, član, RE BALANS
 4. Edin Medić, član, NAŠA STRANKA
 5. Muhidin Mujezinović član, PENZIONERI
 1. Ismeta Jahić, zamjenik predsjednika, OIK
 2. Ševala Bejtić, zamjenik člana SDP
 3. Zijad Hamdžić, zamjenik člana, RE BALANS
 4. Ifeta Medić, zamjenik člana, NAŠA STRANKA
 5. Smajo Čaušević, zamjenik člana, PENZIONERI

039A022D Dom kulture Raduša

 1. Samardžić Alem, predsjednik, OIK
 2. Stjepan Pešić, član, HRVATSKA STRANKA
 3. Muhrem Artuković, član, OIK
 4. Nejla Brkić, član, OIK
 5. Ćamil Katica, član, ZELJKO KOMŠIĆ ZA GRAĐANSKU BIH
 1. Edhem Mehuljić, zamjenik predsjednika, STRANKA ZA BIH
 2. Ružica Pešić, zamjenik ćlana, HRVATSKA STRANKA
 3. Anid Alispahic, zamjenik ćlana, OIK
 4. Tahir Sinanović, zamjenik člana, OIK
 5. Ahmed Roša , zamjenik člana, ZELJKO KOMŠIĆ ZA GRAĐANSKU BIH

 

 

Povezani postovi
Related

Esmir Bašić ispred NES-a kandidat za ministra u Vladi ZDK

Nakon završenih Općih izbora 2022. godine u procesu uspostave...

Ovo su ovjerene liste CIK-a iz Zeničko-dobojskog kantona za Dom naroda PFBiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovina ovjerila je 11...

Politička matematika u BiH: Čiji delegati za Dom naroda će na kraju ‘izvisiti’?

Iako se činilo da je sve napokon jasno kada...

Žestoka politička utakmica: Ko će s kim, SDA, SDP i DF u vlast, mogu li HDZ i SNSD biti izbačeni

Iako se nakon oktobarskih izbora nekoliko predsjednika stranaka koje...