Reprezentativni sindikati BiH traže usvajanje budžeta za 2023. godinu

/

Od strane tri reprezentativna sindikata uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine upućen je dopis na adresu predsjedavajuće i svih ministara u Vijeću ministara koji objavljujemo u cijelosti:

Osnovica plate

– Poštovani,

obzirom da još uvijek nije usvojena Odluka o osnovici za obračun plate za uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine kao ni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, reprezentativni sindikati, Savez sindikata policijskih organa, Sindikat Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, imajući u vidu tešku materijalnu situaciju prouzrokovanu inflacijom i stalnim poskupljenjima, te na osnovu informacija o rastu primanja uposlenih u nižim organima vlasti, traži hitno usvajanje Prijedloga Odluke o visini osnovice za obračun plate u 2023. godini u iznosu od 630,00 KM koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, te usvajanje nacrta budžeta za 2023. godinu kako bi isti započeo proceduru usvajanja u što kraćem roku.

Smatramo da je nepotrebno tešku materijalnu situaciju uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dodatno obrazlagati.

Također, ukazujemo da je u proteklom periodu od strane više političkih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine istaknuto negodovanje zbog povećanja osnovice za obračun plate imenovanim i izabranim zvaničnicima zbog čega tražimo da pokažete odgovornost i iznađete način da se obračun plata zaposlenim u institucijama razdvoji od obračuna plate imenovanih i izabranih zvaničnika te nacrt Budžeta uputite u dalju proceduru sa predloženom osnovicom od 630,00 KM po hitnoj proceduri.

Odluka o ostvarivanju prava uposlenih

Pored navedenog, pozivamo Vas da u što kraćem roku izmijenite Odluku o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje u pogledu iznosa dnevnice sa trenutnih 25,00 na 60,00 KM te eventualnog različitog definisanja „službenog putovanja“ i „operativnog rada“ policijskih službenika, kao i Odluke o visini regresa za 2023. godinu u iznosu predloženom od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu da se nagomilao veliki broj neriješenih pitanja i problema sa kojima se susreću uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine nadamo se skorom sastanku radi otpočinjanja socijalnog dijaloga s ciljem iznalaženja rješenja po istim a koja su u vezi sa radno-pravnim i materijalnim statusom svih uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Izvor: Avaz

Povezani postovi

Šest sindikata danas izlazi na ulice Banje Luke: Traže veće plaće

Sindikalne organizacije u RS danas izlaze na proteste. Oni...

Lista zemalja sa najvećom promjenom broja stanovnika, BiH na 16. mjestu

Globalna mreža "World of Statistics" objavila je listu država...

BiH visoko rangirana po organizovanom kriminalu u Evropi: Ključna ruta trgovine oružja i heroina

Prema Globalnom indeksu organizovanog kriminala za 2023. godinu koji...

Vlada FBiH ograničila najvišu maržu za još šest proizvoda: Ovo je lista

U odnosu na raniju odluku, današnjom je povećan broj...