Sve što trebate znati o osiguranju vašeg novca položenog u bankama

/

U Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine odgovorili su na najčešća i ključna pitanja deponenata. Riječ je o pitanjima koja su posebno važna u kriznim trenucima, prije svega u bankarskom sektoru.

Depozit je novac koji građani kao fizička lica, firme i druga pravna lica deponuju, tj. daju banci na čuvanje u obliku bankovnog računa – štednog, tekućeg ili deviznog. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine garantuje da je taj novac osiguran u svim bankama u državi.

Osigurani su depoziti fizičkih i pravnih lica u iznosu do 70.000 KM po deponentu po banci, uključujući pripadajuću kamatu koja je obračunata na dan kada je banci oduzeta dozvola za rad.

“Ako u jednoj banci imate depozit od 40.000 KM i ako je njegova pripadajuća kamata 800 KM, osiguran vam je kompletan iznos od 40.800 KM”, obrazložili su u Agenciji.

Osigurani su depoziti i punoljetnih i maloljetnih lica. Osiguranje depozita se ne određuje na osnovu pojedinačnog računa, već po deponentu. To znači da deponent ne može povećati osigurani iznos, raspoređujući novčana sredstva na više računa u istoj banci

“Ako deponent u banci ima više računa, npr. tekući račun, kratko oročeni depozit, dugoročni depozit, stanje na svim tim računima se zbraja i osigurava do iznosa od 70.000 KM”, objasnili su.

AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA BIH

Depoziti jednog deponenta u različitim bankama su odvojeno osigurani, svaki do 70.000 KM. To podrazumijeva da u svakoj banci možete imati 70.000 KM i svaki od tih depozita vam je osiguran.

Šta ako u istoj banci imate i kredit i depozit? Ako se banci oduzme dozvola za rad, depozit se umanjuje za iznos duga koji deponent ima prema banci na dan kada joj je oduzeta dozvola za rad.

Depoziti su osigurani bez obzira na to da li su u domaćoj ili u stranoj valuti. Ako se banci oduzme dozvola za rad, isplata novca deponentu se vrši u domaćoj valuti.

Ako su sredstva u stranoj valuti, onda se preračunavaju u domaću valutu na osnovu srednjeg deviznog kursa Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan kada je banci oduzeta dozvola za rad.

U Agenciji za osiguranje depozita su naglasili da su osigurani depoziti i stranih državljana. Deponenti nemaju nikakvu obavezu prema plaćanju premije za sistem osiguranja depozita – ovu premiju plaćaju banke.

Šta ako se banci oduzme dozvola za rad

Kada se banci oduzeme dozvola za rad, nadležna agencija za bankarstvo će zvanično objaviti takvu odluku. Deponenti će preko sredstava javnog informisanja i zvanične internetske stranice Agencije za osiguranje depozita biti obaviješteni o svojim pravima i obavezama, izabranoj banci, isplatiocu te o mjestu i datumu početka isplate depozita.

Ako deponent ostvaruje pravo potraživanja na osnovu osiguranog depozita od Agencije za osiguranje depozita, dobit će obavještenje o tome, kao i zahtjev za isplatu kojeg će popuniti i uz prilaganje zakonskog dokaza vlasništva nad depozitom sredstva će mu biti na raspolaganju.

Kako bi proces isplate bio učinkovitiji, jako je važno da deponenti blagovremeno obavijeste banku o promjeni ličnih podataka kao što je promjena prezimena, adrese stanovanja, broja telefona i sl. Na deponentu je odluka da li će sredstva preuzeti u gotovini ili će mu se prebaciti na račun neke druge banke koju on izabere.

Agencija za osiguranje depozita je dužna da deponentu najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci stavi na raspolaganje njegova osigurana sredstva. Kao vlasnik osiguranog depozita, deponent ima pravo da u roku od pet godina od dana oduzimanja dozvole za rad banci podigne svoja sredstva.

Osigurani novac može biti isplaćen drugom licu samo ako takvo lice ima validnu punomoć vlasnika osiguranog depozita, koja se izdaje nakon što je banci oduzeta dozvola za rad.

Ako deponent raspolaže sredstvima u iznosu višem od 70.000 KM, razliku će potraživati od banke kojoj je oduzeta dozvola za rad i koja se nalazi u postupku likvidacije ili stečaja, obrazložili su u Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, piše Klix. 

 

Povezani postovi

Pokušaj ubistva u BiH: Muškarac davio suprugu pa je izbo nožem

Tokom noći je u Višegradu došlo do pokušaja ubistva...

Zbog enormnih povećanja cijena ugrožena egzistencija građana

Dok potrošačka korpa u našoj zemlji i dalje raste,...

Nikad veći uvoz polovne garderobe u BiH

Uvoz polovne odjeće u Bosnu i Hercegovinu iz godine...

Viroza uzela maha: Čekaonice pune bolesne djece

U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo povećan...