JP RAD Tešanj: Prijavite se za besplatnu dodjelu kompostera za selekciju komunalnog otpada

/

JP RAD Tešanj poziva građane da se prijave za besplatnu dodjelu kompostera za selekciju komunalnog otpada u ograničenim količinama.

Korisnici usluga preduzeća za prikupljanje komunalnog otpada imaju priliku da besplatno dobiju komposter za selekciju komunalnog otpada na mjestu nastanka.

Potrebno je popuniti i predati prijavu za besplatnu dodjelu kompostera, a pod tim se podrazumijeva da lično dođete u sjedište Preduzeća, te potpišete izjavu korisnika o preuzimanju kompostera u JP “RAD” d.d. Tešanj ili putem e-maila dostavite popunjenu i potpisanu izjavu. Uslov je da ste izmirili sve obaveze prema preduzeću te da imate vlastitu e-mail adresu

Potpisivanjemizjave osim dodjele besplatnog kompostera prihvatate I prelazak na E-račun, odnosno elektronsku dostavu računa

Dodatno pojašnjenje:

Komposter je posuda koja je predviđena za odlaganje biorazgradivog organskog otpada gdje organski otpad procesom truljenja vrši preobražaj u korisnu prirodnu zemljanu masu-KOMPOST, koji je neophodan za održavanje i izmjenu organskih supstanci u terenu koji se ne mogu dobiti hemijskim gnojivima.

Komposteri se dodjeljuju postojećim korisnicima naših usluga kako bi se smanjio udio organskog otpada u kantama koji čini preko 40% u ukupnoj količini otpada.

Broj kompostera za besplatnu dodjelu je ograničen. Zaprimanje zahtjeva vršit će se od 05.06.2023. do 10.06.2023. na Infocentru JP “RAD” d.d. u vremenskom periodu od 7-15h a podjela počinje 15.06.2023. godine. Odabrani korisnici koji budu ispunjavali uslove bit će telefonski obavješteni.

Sredstva za nabavku kompostera i besplatnu dodjelu našim korisnicima istih obezbjedilo je komunalno preduzeće uspješnim apliciranjem na Javnom pozivu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikaciju i zaštite okoliša ZDK za 2022. godinu.

Vrijednost nabave je 13.197,60 KM sa PDV-om

Mail za podnošenje prijave:  kprad@bih.net.ba ili lično na Infocentru u krugu preduzeća.

Povezani postovi

Potpisan ugovor o redovnom i zimskom održavanju regionalne ceste R474a na području općine Usora

Rasim Kovač, direktor po ovlaštenju Kantonalne direkcije za ceste...

Najaktivniji vijećnici Tešnja očekuju podršku građana zbog nove inicijative

Tekst svečane izjave vijećnika OV glasi: “Svečano izjavljujem da...

Doboj: Pronađen otuđeni putnički automobil i oružje

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1, lišili su slobode...