Podignuta optužnica protiv načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK

/

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mahmutagić Mirsada, načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK, zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

U nastavku pročitajte ovu optužnicu.

“U vremenskom periodu počev od 01.01.2017. godine do 31.03.2022. godine, u Maglaju, u svojstvu službene osobe u Federaciji, kao načelnik općine Maglaj, izabran na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine, u kojem svojstvu je prema odredbama člana 15. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i prema odredbama člana 42. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Općine Maglaj, između ostalog, bio ovlašten da izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i prijedloge drugih odluka i da iste podnosi Općinskom vijeću radi usvajanja, svjesno povredom odredbe člana 42. stav 3. Statuta Općine Maglaj, kojim je propisano da načelnik odgovora za ustavnost i zakonitost akata koje predlaže Vijeću, te odredbe člana 1. stav 1, 2. i 3. i člana 2. stav 1, 2. i 3.

Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), prema kojim je propisano da isti članovi imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad i da se ista, ukoliko je to povoljnije za članove, isplaćuje u utvrđenim iznosima prema broju upisanih birača za određenu osnovnu izbornu jedinicu, pa je konkretno za Općinu Maglaj, kao osnovne izborne jedinice u kojoj je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača ta naknada propisana u visini od 210,00 KM mjesečno, a u visini od 700,00 KM mjesečno kao naknada u izbornom periodu, te i suprotno odredbama člana 1.2a stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 3. Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), kojim je propisano da se sredstva za navedene naknade obezbjeđuju u budžetu osnovne izborne jedinice, očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti na način da je za pojedinačne godine predlagao odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj u manjim mjesečnim iznosima o navedenih propisanih iznosa i to u visini od 70,00 KM mjesečno kao stalnu naknadu i u visini od 200,00 KM mjesečno za izborni period, pozivajući se u preambulama ovih odluka na nevažeće odredbe ranije Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/10, 53/10 i 38/14) koja je stupanjem na snagu nove navedene Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16) prestala da važi, te takve pojedinačne svoje odluke dostavljao Općinskom vijeće na usvajanje, a počev od 2019. godine nastavio predlagati iste takve odluke i pored donesenih sudskih odluka u kojima je ukazano da se prilikom utvrđivanja visine naknade istim članovima imaju primjenjivati prethodno navedene odredbe članova Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), što je i htio, svjesno pristajući da takvim svojim postupanjem i vršenjem dužnosti suprotno propisanom načinu bude povrijeđeno pravo članova Općinske izborne komisije Maglaj na pravičnu naknadu za rad u punom iznosu i time se istim nanese imovinska šteta, koja se ogleda u razlikama isplaćenih i pripadajućih visina naknade za rad, za koji iznos je oštetio članove Općinske izborne komisije, prenosi Zenit.

Povezani postovi

Najaktivniji vijećnici Tešnja očekuju podršku građana zbog nove inicijative

Tekst svečane izjave vijećnika OV glasi: “Svečano izjavljujem da...

Doboj: Pronađen otuđeni putnički automobil i oružje

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1, lišili su slobode...

Privremena obustava saobraćaja u Tešnju

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj...

Kompanija AS iz Jelaha predstavila spoj savremenosti i tradicije na sajmu u Tešnju

AS doo iz Jelaha organizator je ovogodišnjeg predstavljanja svih...