Da li će Ministarstvo zdravstva FBiH konačno riješiti problem manjka pedijatara u Sarajevu?

/

Problema u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine je mnogo, a da bi se počelo sa rješavanjem njih potrebno je krenuti od nekih dugogodišnjih problema koji usporavaju i otežavaju rad zdravstvenih institucija. Jedan od tih je manjak pedijatara u Kantonu Sarajevo.

Naime, već dugi niz godina u Sarajevo je jedan od konstantih problema taj što nedostaje pedijatara, a sve počinje od toga što je postavljen normativ koji se, po svemu sudeći, mora mijenjati.

“Trenutno je u domovima zdravlja u KS zaposlen 31 pedijatar. Neki normativni koje je Federalno ministarstvo zdravstva postavilo kažu da je na 1.000 djece jedan pedijatar dovoljan. Međutim, mi već duže vrijeme stojimo iza toga da ti normativi nisu dobri. Molimo Federalno ministarstvo zdravstva da promjene te normativne jer sadašnje potrebe našeg stanovništva nisu iste kao kada su ti normativni postavljeni”, kazao je direktor JU Dom zdravlja Sarajevo Abel Baltić.

S obzirom na to da Federalno ministarstvo zdravstva donosi odluku o specijalizacijama

Naime, kako nam je saopćeno iz resornog ministarstva, Federalno ministarstvo zdravstva godišnji plan potrebnih specijalizacija odnosno subspecijalizacija za područje kantona donosi na prijedlog kantonalnih ministarstava zdravstva sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika.

“Naglašavamo da godišnji prijedlog specijalizacija odnosno subspecijalizacija za područje kantona, kantonalna ministarstva, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, usuglašavaju sa kantonalnim zavodom za javno zdravstvo i kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja”, poručuju iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Konačan prijedlog godišnjeg plana za iduću godinu, kantonalna ministarstva zdravstva dostavljaju ovom ministarstvu do kraja mjeseca septembra tekuće godine.

Osim ovog dugogodišnjem problema, u drugoj polovini prošle godine dogodila se situacija koja je, zasigurno možemo reći, uzdrmala i koja je također mogla napraviti ozbiljne posljedice. Naime, dijabetičarima u FBiH su podijeljeni glukometri za koje korisnici i Udruženja dijabetičara tvrde da nisu ispravni, ne nalaze se na svjetskoj listi glukometara podobnih za korištenje, a uz njih nije došla tekućina koja se isključivo može kupiti uz taj glukometar.

S tim u vezi, pitali smo Federalno ministarstvo zdravstva šta planira poduzeti po ovom pitanju na šta su nam kazali da ovaj segment nije u njihovoj nadležnosti jer je Zavod osiguranja i reosiguranja FBiH, koji provodi nabavke lijekova, samostalan ugovorni organ u provođenju postupaka javnih nabava.

Međutim, shodno ovim problemom, predstavnici nadležnih institucija su održali sastanak kako bi se ovaj problem riješio.

“Održan je sastanak federalnog premijera Nermina Nikšića s federalnim ministrom zdravstva Nediljkom Rimcem, ravnateljicom Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Natašom Grubiša, ravnateljicom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Vlatkom Martinović te predstavnicima Udruge oboljelih od dijabetesa tip 1 s ciljem iznalaženja što učinkovitijeg rješenja. Dogovoreno je da će se u što kraćem razdoblju pokušati određenim izmjenama postojećih propisa jasnije definirati ovo polje. Do tada bi se roditeljima trebao omogućiti izbor nabave trakica za mjerenje šećera u krvi, uz uvjet da se ta procedura sa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH prebaci na županijske zavode zdravstvenog osiguranja, koji će roditeljima doznačavati sredstva za kupovinu trakica”, saopćili su iz resornog ministarstva.

Izvor: Klix

Povezani postovi

Koliko je studenata upisano na univerzitetima u Sarajevu, Zenici, Banjoj Luci, Tuzli i koji su fakulteti najtraženiji

Na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), u prvom prijavnom roku...

Da li će poskupjeti obuka u autoškolama i zašto država godinama žmiri na sivu zonu u ovom sektoru

Sektor autoškola u cijeloj Bosni i Hercegovini je na...

Samo sjedenje učenika u razredu s ostalom djecom nije inkluzija

U periodu korone i pandemije vezane za spomenuti virus...

Izvoz iz BiH u Italiju u padu gotovo 30 odsto

Izvoz iz BiH u Italiju iznosio je za osam...