Usvojena Informacija o stanju migracija u BiH za januar 2023. godine

/

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za januar 2023. godine, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH.

Služba za poslove sa strancima u januaru 2023. godine evidentirala je 1.608 nezakonitih migranata, što je za 42 posto manje nego u novembru prethodne godine, ali i značajno više u odnosu na januar 2022. godine, kada je bilo evidentirano njih 476.

Među prvih pet zemalja porijekla migranata su Afganistan, Maroko, Kuba, Kongo i Iran, s tim da Afganistanci čine više od polovine nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 1.470 osoba, оd čega je samo njih 20 podnijelo zahtjeve.

U četiri privremena prihvatna centra (ukupni kapacitet 4.880 mjesta) prosječno je u januaru ove godine boravilo 1.010 migranata, a na dan 31. januara 2023. godine u ovim centrima boravile su 873 osobe.

Granična policija BiH

Granična policija BiH je u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska evidentirala 760 osoba, što je za 52 posto manje u odnosu nа prethodni mjesec. Među osobama otkrivenim u nezakonitom prelasku najviše njih je iz Afganistana, Pakistana i Konga, dok su primarne rute za ulazak iz Srbije i Crne Gore. Najveći teret migracijskog pritiska nа ulazu u BiH evidentiran je nа području djelovanja jedinica Granične policije Zvornik, Hum-Foča i Bijeljina, a migranti su u 97 posto slučajeva otkriveni izvan područja graničnih prelaza.

Tokom januara 2023. godine vraćeno je ukupno 26 osoba u zemlje porijekla ili zemlje koje ih prihvataju, a u Imigracijskom centru na dan 31. januar 2023. godine boravila je 51 osoba.

Usklađivanje zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU

Na sjednici su zadužena ministarstva i druge institucije BiH zajedno s rukovodiocima tijela uprave ovlaštenim za donošenje propisa da Direkciji za evropske integracije Vijeća ministara BiH redovno dostavljaju na provjeru i potvrdu usklađenosti propise koji se usklađuju s acquisom, sve provedbene i propise kojima se ispunjavaju obaveze iz dokumenata оd značaja za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Ovaj zaključak Vijeće ministara BiH donijelo je nakon što je usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o primjeni Odluke o postupku usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije za 2022. godinu.

Direkcija za evropske integracije je u ovom razdoblju izdala 150 mišljenja о usklađenosti propisa te je pružila stručnu pomoć u postupku njihove izrade putem učestvovanja u radu 27 radnih grupa te 35 neformalnih konsultacija.

Na osnovu pregleda propisa u Službenom glasniku BiH u 2022. godini utvrđeno je dа je zа 56 objavljenih propisa Direkcija za evropske integracije dala mišljenje о usklađenosti, među kojima je 29 propisa usklađivano s acquisom, dok je pet propisa relevantnih zа proces evropskih integracija doneseno i objavljeno bez njenog prethodno pribavljenog mišljenja о usklađenosti.

Usvojeni izvještaji o klimatskim promjenama i o emisijama plinova

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose usvojilo Četvrti nacionalni izvještaj o klimatskim promjenama (FNC) i Treći dvogodišnji izvještaj o emisijama plinova s efektom staklenika (TBUR) u Bosni i Hercegovini prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime – UNFCCC, uz sugestije usvojene na sjednici.

Izvještaji su izrađeni u sklopu ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine prema osnovama Konvencije, kao i globalnih obaveza u međunarodnim mehanizmima saradnje na smanjenju emisija plinova koji izazivaju efekt staklenika.

Ovi izvještaji sadrže pregled ažuriranih aktivnosti i informacija o postizanju odgovarajućeg napretka u kontekstu suzbijanja posljedica klimatskih promjena, a sastavni dio je analiza osjetljivosti i mogućnosti prilagodbe klimatskim promjenama po sektorima, uz definiranje pravaca djelovanja s ciljem njihove prilagodbe.

Također, izvještajima su obuhvaćene mjere ublažavanja i unapređenja domaćeg sistema mjerenja promjena klime, izvještavanja i verifikacije, te informacije o promjeni modela javne svijesti o važnosti očuvanja okoliša, edukaciji i sistemskom istraživanju, kao i praćenju i prenosu tehnologija u kontekstu borbe protiv klimatskih promjena.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dužno je dostaviti ove izvještaje kontakt-instituciji za Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promjeni klime (UNFCCC) za BiH, u svrhu dostavljanja Sekretarijatu UNFCCC konvencije.

Provođenje Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2022. godinu

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2022. godinu.

U prošloj godini izdata su 834 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme, što je porast izdatih odobrenja za 10,17 posto u odnosu na 2021. godinu. Rješenja za uvoz bilo je 499, dok je njih 335 izdato za izvoz. Ukupno su 834 privredna subjekta podnijela zahtjeve za kretanje oružja i vojne opreme.

Istovremeno je u 2022. godini izdato 405 prethodnih saglasnosti kojima se odobrava kretanje oružja i vojne opreme između entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH, na zahtjev nadležniha kantonalnih i entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Brčko distrikta BiH.

U prošloj godini su dostavljena ukupno 52 izvještaja о kretanju oružja i vojne opreme i opasnih tvari, uključujući kretanje unutar Bosne i Hercegovine i izvoz/uvoz u BiH.

Izvještaj o počinjenim teškim krivičnim djelima u BiH u prošloj godini

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Izvještaj iz Centralne baze podataka o počinjenim teškim kaznenim djelima u Bosni i Hercegovini u 2022. godini.

Prema Izvještaju, u periodu od 2020. do 2022. godine u Centralnoj bazi podataka o presuđenim predmetima za sva krivična djela za koja se vodi centralizacija evidentirane su ukupno 1.222 presude, a u 2022. godini izrečeno je 326 presuda protiv 348 osoba.

Presudama su obuhvaćena kaznenena djela u vezi s pranjem novca, terorizmom, zloupotrebom opojnih droga, trgovinom i krijumčarenjem ljudi, otmicom, kao i pornografijom, prostitucijom, krivotvorenjem. Riječ je o krivičnim djelima u vezi s kojima se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka i za koja su sudovi u BiH dužni dostavljati pravosnažne presude Ministarstvu pravde BiH.

Ministarstvo pravde dužno je, po isteku svake kalendarske godine, dostaviti Vijeću ministara BiH pregled i analizu presuđenih slučajeva na osnovu podataka iz Centralne baze te redovno dostavljati izvještaje Ministarstvu sigurnosti BiH za presude protiv počinitelja krivičnih djela neovlaštene proizvodnje, prerađivanja i prodaje opojnih droga i otrova. Također, ovaj izvještaj redovno se dostavlja i centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i RS.

Uključivanje javnosti u kreiranje propisa na državnom nivou

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa za 2022. godinu, uz dopunu zaključaka na sjednici.

Na web-platformu eKonsultacije registrirano je 67 institucija te ukupno 3.757 pravnih i fizičkih osoba, što je više za dvije institucije u prošloj u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je u ovom periodu provedeno 527 konsultacija u izradi pravnih propisa i drugih akata te je objavljeno 435 izvještaja o provedenim konsultacijama. Među 190 prijavljenih za učestvovanje u javnim konsultacijama njih 73 učestvovalo je u konsultacijama. Pristigla su ukupno 174 prijedloga, od kojih su institucije u potpunosti ili djelimično prihvatile njih devet.

Nastavljaju se aktivnosti na unapređenju sistema transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva te se zainteresirana javnost poziva na uključivanje u proces javnih konsultacija u izradi pravnih propisa. Ove napore Ministarstva pravde BiH prepoznali su ReSPA i OECD/SIGMA dodjelom posebnog priznanja za javnu upravu Zapadnog Balkana 2022. godine.

Usklađivanje odluke sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o okvirnim kriterijima za dodjelu novčane nagrade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine, nakon što je Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH uputila zahtjev za usklađivanje ove odluke s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH ocijenila je da ranije definirana obaveza objave podataka o isplaćenim novčanim nagradama zaposlenih u institucijama BiH na službenoj web-stranici institucije nije u skladu s načelima praednosti i zakonitosti, zbog čega je bilo potrebno brisati taj dio odredbe.

Javni konkurs

Vijeće ministara BiH zadužilo je Ministarstvo sigurnosti BiH da ponovo raspiše javni oglas za izbor pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima i provede konkursnu proceduru.

Prethodno je Vijeće ministara BiH upoznato s Informacijom u vezi s provođenjem konkursne procedure u kojoj se navodi da nije pristigla nijedna prijava na javni konkurs za ovu poziciju, nakon što je objavljen u septembru 2022. godine.

Saglasnost za imenovanje

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost za imenovanje Istvana Szegedija na dužnost policijskog atašea Mađarske za Bosnu i Hercegovinu, sa sjedištem u Skoplju.

Izvor: Avaz

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Sprječavanja izborne krađe: Tešanj među općinama u kojima će biti uvedeni skeneri

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine usvojila je...

Meteorolozi i danas najavljuju pljuskove

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno vedro. Po...

Hiljade adresa i brojeva građana BiH objavljeno na internet imeniku

Privatni brojevi telefona i adrese oko 10.000 građana Bosne...

Davor Dragičević otkrio ime ubice svog sina, kandidovao se i za gradonačelnika Banja Luke

Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića čije je ubistvo potreslo...