Impressum

Društvo za radijsku i televizijsku djelatnost ZOS d.o.o. osnovano je 1997. godine, te od tada kao prepoznatljiv brend, djeluje na području BiH pod sloganom „Zajedno ostvarujemo snove“ Zbog potreba naše publike i klijenata 2014. godine nastao je i portal ZOS radija

Izdavač :
ZOS d.o.o. Tešanj Krndija 7
74260 Tešanj
ID broj: 4218247630007
PDV broj: 218247630007


Direktor društva/glavni urednik: Amela Sejdić
Novinari: Aldina Zaimović Rifa Vilašević
Dopisnici i saradnici: Mirela Buljubašić Sara Baltić Mersad Sarajlija