Obavještenja

Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja na području Grada Zavidovići

Dana, 20.12.2022. godine,  Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova raspisala je Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja na području Grada Zavidovići. Sva zainteresovana...

Doboj Jug: Obavijest za građane

Odlukom o komunalnoj naknadi ( „ Službeni glasnik općine Doboj Jug“ broj: 06/21) utvrđena je obaveza plaćanja komunalne naknade na području općine Doboj Jug...

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992.-1995.godine na području grada Zavidovići

Gradsko vijeće Zavidovići na 7. sjednici, održanoj 30.11.2022. godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu...

Javna rasprava po Nacrtu odluke o osnivanju JU “Gradski dječiji vrtić” Zavidovići

Gradsko vijeće Zavidovići na 7. sjednici, održanoj 30.11.202. godine, razmatralo je i usvjilo Nacrt Odluke o osnivanju JU “Gradski dječiji vratić” Zavidovići, te donijelo...

Zavidovići: Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima

Obavještavaju se studenti da je objavljena Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/2023. godinu Podnosioci zahtjeva koji...