Obavještenja

Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona za 2024.godinu I. Predmet oglasa Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem...

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2024.godini I. Predmet oglasa Obavještavaju se branioci i članovi njihovih...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Doboj Jug, kao i povratnici...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene novine Ze-do kantona broj: 5/14. i 13/18.), Rješenja o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa...

Poziv mladim volonterima za prijavu

Imaš između 15 i 30 godina? Voloner_ka si i voliš da pomažeš svojoj zajednici? Želiš usavršavati svoja znanja i vještine kroz volonterski rad, a...

Doboj Jug: Obavještenje o javnoj raspravi

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 10.sjednici održanoj dana 22.06.2023. godine donijela je zaključke kojima je prihvatila: - Nacrt Zakona o javnim priredbama, i -...

Promocija knjige Fuda Šišića u srijedu 05. jula u Tešnju

Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj Vas poziva na promociju knjige "Sistemska transformacija - Na primjeru tešanjske privatne kompanije Saračević d.o.o." autora Fuada Šišića. Promocija...

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva općina Tešanj

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva. , koji posjeduje 1000m2, zatim dva potpuno ulaza opremljena industrijskim segmentnim vratima, što posebno olakšava...

Javni poziv za kandidovanje projekata udruženja i fondacija koje će finansirati Općina Tešanj u 2023. godini

Pozivaju se udruženja i fondacije, koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Tešanj, da kandiduju projekte...

Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja na području Grada Zavidovići

Dana, 20.12.2022. godine,  Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova raspisala je Javni poziv za utvrđivanje liste upravitelja na području Grada Zavidovići. Sva zainteresovana...

Doboj Jug: Obavijest za građane

Odlukom o komunalnoj naknadi ( „ Službeni glasnik općine Doboj Jug“ broj: 06/21) utvrđena je obaveza plaćanja komunalne naknade na području općine Doboj Jug...

Javna rasprava po Nacrtu Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu 1992.-1995.godine na području grada Zavidovići

Gradsko vijeće Zavidovići na 7. sjednici, održanoj 30.11.2022. godine, razmatralo je i usvojilo Nacrt Odluke o proglašenju Dana sjećanja na ubijenu djecu u ratu...

JP RAD d.d. Tešanj: Danas puštena u funkciju nova kolska vaga

JP RAD d.d. Tešanj objavio je na svojoj Facebook stranici da je danas puštena u funkciju nova kolska vaga. "Danas smo na lokaciji deponije Bukva...

Javna rasprava po Nacrtu odluke o osnivanju JU “Gradski dječiji vrtić” Zavidovići

Gradsko vijeće Zavidovići na 7. sjednici, održanoj 30.11.202. godine, razmatralo je i usvjilo Nacrt Odluke o osnivanju JU “Gradski dječiji vratić” Zavidovići, te donijelo...

Zavidovići: Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima

Obavještavaju se studenti da je objavljena Preliminarna lista za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2022/2023. godinu Podnosioci zahtjeva koji...

Javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu

Obavještavamo zainteresirane građane da će se javna rasprava na Nacrt budžeta Općine Doboj Jug za 2023. godinu održati u slijedećim terminima: MZ Matuzići, 09.12.2022....

Obavještenje o javnom pozivu za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima raspisanim od...

Grad Zavidovići objavljuje obavještenje za izražavanje interesa potencijalnim korisnicima za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima. Poziv je objavljen...

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj: Licitacija za prodaju teretnih vozila

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem javne licitacije po sistemu „najbolje ponude" broj 570/22 od 23.11.2022, Komisija imenovana...

Konačna lista za dodjelu gradskih poticaja za poljoprivredu u 2022. godini

Konačna lista lica koja su ispunila uslove za dodjelu poticaja za poljoprivredu u 2022. godini. PREUZIMANJE: – Konačna lista za dodjelu gradskih poticaja za poljoprivredu u 2022....

Obavještenje o davanju saglasnosti na Program socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih društava u stečaju ili postupku likvidacije sa područja Grada Zavidovići

Tokom završnog roka, po Obavještenju za prijavu prema objavljenim PRELIMINARNIM listama – potencijalnih korisnika (trenutno nezaposlenih i zaposlenih osoba) socijalno-interventne pomoći bivšim radnicima privrednih...