Doboj Jug: Obavještenje o javnoj raspravi

/

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na svojoj 10.sjednici održanoj dana 22.06.2023. godine donijela je zaključke kojima je prihvatila: – Nacrt Zakona o javnim priredbama, i – Nacrt Zakona o mirnom okupljanju.

Donesenim zaključcima utvrđeno je da se Nacrti Zakona upućuju u javnu raspravu i da je rok za provođenje javne rasprave 30 dana.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresovane subjekte sa područja općine Doboj Jug da će javna rasprava na navedene Nacrte Zakona u Općini Doboj Jug biti održana dana 17.07.2023.godine u 10:30 sati u Sali Općinskog vijeća Doboj Jug.

Nacrti Zakona o javnim priredbama i Zakona o mirnom okupljanju dostupni su na web site: www.zdk.ba i www.mupzdk.gov.ba, kao i u Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Doboj Jug.

Povezani postovi

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

Poziv mladim volonterima za prijavu

Imaš između 15 i 30 godina? Voloner_ka si i...

Promocija knjige Fuda Šišića u srijedu 05. jula u Tešnju

Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj Vas poziva na...

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva općina Tešanj

Najam proizvodnog ili skladišnog prostora u industrijskoj zoni Bukva....