Javni poziv: Podsticaji samozapošljavanja za pripadnike branilačke populacije ZDK za 2024. godinu

/

Javni poziv za dodjelu podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko- dobojskog kantona za 2024.godinu

I. Predmet oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području općine Doboj Jug, i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Doboj Jug, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja samozapošljavanja i to:

  • Program „Prvi biznis“ – u slučaju kada je podnosilac zahtjeva, registrirao planiranu djelatnost ne ranije od 01.01.2023. godine, a najkasnije sa danom okončanja javnog poziva po ovom Programu;
  • Program „Biznis plus“
    Varijanta a) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je od 01.01.2023. godine do okončanja Javnog poziva zaposlio jednog ili više radnika, koji su bili na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje, te da se zahtjev za sufinansiranje zaposlenja ne podnosi za zaposlenje lica za koje je aplikant ranije koristio ovo pravo; Varijanta b) u slučaju kada je korisnik Programa podsticaja samozapošljavanja ovoga Ministarstva iz prethodnih godina, koji je zadržao poresku registraciju i izmirio sve poreske obaveze za 2023. godinu srazmjerno visini uplaćenog poreza na dobit.

U prilogu možete pogledati tekst Javnog poziva.

PREUZMI DOKUMENT

Povezani postovi

Javni poziv: Podsticaji zapošljavanja pripadnika branilačke populacije ZDK u pravnim licima za 2024. godinu

Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog...

Doboj Jug: Obavještenje o dodjeli novčanih sredstava: za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i njihovih porodica

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju...

JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj raspisuje ponovni javni konkurs za upis polaznika

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih („Službene...

Poziv mladim volonterima za prijavu

Imaš između 15 i 30 godina? Voloner_ka si i...