Informacija o sprovedenom Planu praćenja zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje u poplavama zahvaćenoj općini Maglaj

/

U provođenje monitoringa Agencije za sigurnost hrane BiH u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima na praćenju zdravstvene ispravnosti vode za piće i hrane/hrane za životinje na poplavljenim područjima BiH u 2014. godini uključena je i Općina Maglaj.

01. decembra sa područja naše općine uzorkovana je voda iz šest vodnih objekata i to: Gradski vodovod Maglaj, Mjesni vodovod “Javorić” Kosova, Lokalni vodovod “Grabove ravni” Liješnica, Lokalni vodovod “Sedra” Liješnica, Lokalni vodovod “Brza Pavlova voda” Jablanica i Lokalni vodovod “Smajlovac” Jablanica. U uzetim uzorcima vode rađena su dodatna ispitivanja (osim obaveznih i redovnih analiza za ispitivanje bakterioloških i fiziko-hemijskih parametara) tj. ispitivanja na prisustvo ukupnih pesticida, prisustvo teških metala (arsen, olovo, kadmijum, hrom i živa), nitrata i nitrita. Takođe, uzeta su 3 uzorka sirovog mlijeka sa Maglajskih farmi (ispitivanje se vršilo na prisustvo pesticida i aflatoksina) i 6 uzoraka hrane za životinje (ispitivanje se vršilo na prisustvo alfatoksina). 03. decembra uzeto je 7 uzoraka hrane od proizvođača koji prodaju vrše na Maglajskoj pijaci (domaća kruška, jabuka, paradaiz, krompir, crveni luk, zelena salata i svježi krastavac) kao i hrane nabavljene putem javnih nabavki, 3 uzoraka voća (jabuka, klementina i naranđža) i 4 uzorka povrća (žuta paprika, zelena paprika, zeleni kupus i crveni kupus), za ispitivanje na prisustvo kontaminata i pesticida.
Rezultati laboratorijskih analiza za 31 uzorak uzet na području općine Maglaj su u skladu sa važećim propisima osim dva uzorka vode. Isti su pokazali neusklađenost sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (“Sl. glasnik BiH”, broj: 40/10, 43/10 i 30/12) zbog prisustva arsena (As) u uzorku uzetom iz Mjesnog vodovoda “Javorić” Kosova u vrijednosti od 422,0 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤ 10 µg/l i prisustva žive (Hg) u vrijednosti od 1,8 µg/l što prelazi maksimalno dozvoljenu količinu (MDK) od ≤1,0 µg/l. Ovaj organ je u cilju zaštite zdravlja građana a koji su korisnici navedena dva vodovoda shodno svojim nadležnostima poduzeo adekvatne mjere. Navedeno znači da:

– Voda iz Mjesnog vodovoda “Javorić” Kosova i Mjesnog vodovoda “Smajlovac” Jablanica ostaje do daljnjeg isključena iz upotrebe u smislu upotrebe vode za piće.

Općina Maglaj, uz punu podršku Općinskog načelnika radi na rješavanju navedenog problema i zaštiti zdravlja građana. 06.01.2015. godine održan je i sastanak sa predstavnicima mjesnog vodovoda, predsjedsjednicima navedene dvije mjesne zajednice, predstavnikom higijensko-epidemiološke službe JU Dom zdravlja Maglaj i predstavnicima Općine na kom su dogovorene dalje aktivnosti i što prije dobivanje ispravne vode za piće. Juče, 12.01. je uzeto i sedam kontrolnih uzoraka iz navedena dva vodovoda od strane Univerziteta u Zenici, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica od čijih rezultata će zavisiti i dalje poduzimanje aktivnosti na sporna dva vodovoda do postizanja krajnjeg cilja, ponavljamo, sve do dobivanja zdravstveno ispravne vode za piće.

Povezani postovi

Najaktivniji vijećnici Tešnja očekuju podršku građana zbog nove inicijative

Tekst svečane izjave vijećnika OV glasi: “Svečano izjavljujem da...

Doboj: Pronađen otuđeni putnički automobil i oružje

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1, lišili su slobode...

Privremena obustava saobraćaja u Tešnju

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj...

Kompanija AS iz Jelaha predstavila spoj savremenosti i tradicije na sajmu u Tešnju

AS doo iz Jelaha organizator je ovogodišnjeg predstavljanja svih...