MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj: Licitacija za prodaju mobilne stalaže u magacinu

Datum:

Na osnovu Odluke o prodaji stalnog sredstva MANN+HUMMEL d.d. Tešanj putem slobodne
pogodbe po sistemu „zatvorenih koverti“ 
Komisija za provođenje licitacije u sastavu: Ćeman Sead-predsjednik, Prnjavorac Dženan-član, Bašić Azem-član Objavljuju:

LICITACIJU

za prodaju stalnog sredstva po sistemu „slobodne pogodbe“

Član 1.

Za prodaju stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj MOBILNE
STALAŽE U MAGACINU (KOMPLETI):

Nosivost jedne mobilne stalaže: 50 tona (36 paletnih mjesta)

Broj mobilnih stalaža: 11 kom

Dimenzije: (LxBxH) (8,5×1,8×3,5)m

Sigurnosni sistem za upravljanje, zaštitu i sigurnost

Stanje: ISPRAVNO

Član 2.

Početna cijena (uključujući demontažu od KUPCA u MHBA): 18.000 BAM+PDV

Član 3.

Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica. Predmet
licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 13:00-14:00

Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 04.02.2022.godine na
protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, sa naznakom „Komisija za internu licitaciju: Mobilne stalaže u magacinu-ne otvarati“ ili poštom na adresu: MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj 74260

Ponuda treba da sadrži: naziv sredstva za koji se licitira, ponuđena cijena i ime
ponuđača 

Kontakt osoba Sead Ćeman, tel 032/665-675, mobitel 066 388 303

Povezani postovi
Related

AS Jelah – Tešanj zapošljava više vozača

Zbog povećanja obima posla, „AS“d.o.o. Jelah-Tešanj raspisuje oglas za...

Firma SM3 Tešanj zapošljava više radnika

Firma SM3 Tešanj, Poslovna zona Bukva br.8 na osnovu...

MANN+HUMMEL zapošljava aplikativnog inženjera filtera tečnosti u službi Razvoj i Dizajn

Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za...

MANN+HUMMEL BA poziva sve zainteresovane subjekte da daju ponudu za pružanje usluge ishrane radnika

MANN+HUMMEL BA Fabrika filtera, dioničko društvo Tešanj, poziva sve...