MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj: Licitacija za prodaju mobilne stalaže u magacinu

/

Na osnovu Odluke o prodaji stalnog sredstva MANN+HUMMEL d.d. Tešanj putem slobodne
pogodbe po sistemu „zatvorenih koverti“ 
Komisija za provođenje licitacije u sastavu: Ćeman Sead-predsjednik, Prnjavorac Dženan-član, Bašić Azem-član Objavljuju:

LICITACIJU

za prodaju stalnog sredstva po sistemu „slobodne pogodbe“

Član 1.

Za prodaju stalnog sredstva MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj MOBILNE
STALAŽE U MAGACINU (KOMPLETI):

Nosivost jedne mobilne stalaže: 50 tona (36 paletnih mjesta)

Broj mobilnih stalaža: 11 kom

Dimenzije: (LxBxH) (8,5×1,8×3,5)m

Sigurnosni sistem za upravljanje, zaštitu i sigurnost

Stanje: ISPRAVNO

Član 2.

Početna cijena (uključujući demontažu od KUPCA u MHBA): 18.000 BAM+PDV

Član 3.

Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica. Predmet
licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 13:00-14:00

Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 04.02.2022.godine na
protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj, sa naznakom „Komisija za internu licitaciju: Mobilne stalaže u magacinu-ne otvarati“ ili poštom na adresu: MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj 74260

Ponuda treba da sadrži: naziv sredstva za koji se licitira, ponuđena cijena i ime
ponuđača 

Kontakt osoba Sead Ćeman, tel 032/665-675, mobitel 066 388 303

Povezani postovi

Nostro zapošljava skladištara

Kompanija Nostro raspisuje oglas za: RADNO MJESTO: Skladištar LOKACIJA: Tešanj Opis posla: Preuzimanje...

Jami zapošljava radnike u proizvodnji

Jami doo Sarajevo PJ Krasevo 62 TeŠanjka –Tešanj  prima...

MANN+HUMMEL Tešanj zapošljava radnika u skladištu

Kao svjetski eksperti u filtraciji, MANN+HUMMEL razvija rješenja za...

Subašić Tešanj zapošljava radnika u proizvodnji tjestenine

Na osnovu Pravilnika o radu, a zbog povećanja obima...