Doboj Jug: Javni oglas za podnošenje zahtjeva za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu

/

Na osnovu člana 6. Odluke o pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022 godinu („Službeni glasnik općine Doboj Jug“, broj:02/22) i člana 37. Statuta općine Doboj Jug („Službeni glasnik općine Doboj Jug“, broj:03/08, 01/12 i 02/13) Općinski načelnik općine Doboj Jug objavljuje

JAVNI OGLAS 

za podnošenje zahtjeva za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja
srednjeg obrazovanja 
općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu

 

Predmet Javnog oglasa je odobravanje novčane pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu.

 II 

Sredstva za realizaciju ovog Javnog oglasa utvrđena su u budžetu Općine Doboj Jug za 2022.godinu, pozicija 614234/3, u visini od 3.600,00 KM.

III 

Pravo na pomoć učenicama slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja sa područja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu imaju učenici pod uslovom da:

  • ne primaju pomoć ili stipendiju po drugom osnovu ili od drugog davaoca,
  • da učenik i jedan od roditelja, usvojioca ili staraoca ima prijavljeno prebivalište na području općine Doboj Jug. Jedan učenik iz jednog porodičnog domaćinstva može biti korisnik pomoći učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja sa područja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu.
IV

Dodjela pomoći vršiti će se u 8 (osam) jednakih mjesečnih rata u iznosu od 50,00 KM.

 V 

Pored općih uvjeta za ostvarivanje prava na pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja srednjeg obrazovanja sa područja općine Doboj Jug za školsku 2021/2022.godinu navedenih u članu III. ovog Javnog oglasa , utvrđeni su i posebni kriteriji za izbor korisnika pomoći, i to:

  • nezaposlenost članova porodičnog domaćinstva, primanja po osnovu radnog odnosa i druga primanja (PIO/MIO, privredna i poljoprivredna djelatnost, prava iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite),
  • broj članova domaćinstva,
  • zdravstveno stanje učenika i članova porodičnog domaćinstva
  • stepen invaliditeta učenika i članova porodičnog domaćinstva koji ne ostvaruju naknadu po osnovu istog. Učenik koji ima utvrđen procent invalidnosti od najmanje 60% tjelesnog oštećenja, a koji ne ostvaruje naknadu po osnovu istog može ostvariti pravo na novčanu pomoć bez obzira na primanja članova porodičnog domaćinstva.
 VI

Prednost kod izbora učenika slabog imovinskog stanja , koji ispunjavaju uvjete iz člana III. ovog Javnog oglasa imaju učenici koji pohađaju škole za deficitarna zanimanja: vodoinstalater, vozač motornih vozila, električar, CNC operater i građevinski tehničar.
Članovi porodičnog domaćinstva su uži članovi porodice i to: roditelji učenika ili usvojici ili staraoci, braća i sestre.

 VII 

Zainteresovani kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

a) Potvrda o upisu razreda škole u školskoj 2021/2022.godini;

b) Lična karta za roditelja učenika koji ima prebivalište na području općine Doboj Jug na uvid na osnovu koje se u Službi sačinjava službena zabilješka ;

c) Uvjerenje o prebivalištu za učenika i roditelja učenika koji ima prebivalište na području općine Doboj Jug;

d) Ovjerena kućna lista;

e) Uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste i platnu listu za period naznačen u uvjerenju o prihodima (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje a za lica koja se ne vode na evidenciji Biroa kopija zdravstvene knjižice);

f) Uvjerenje o prihodima članova domaćinstva – Poreska uprava;

g) Medicinska dokumentacija u slučajevima kada učenik ili član domaćinstva ima teže oboljenje;

h) Nalaz nadležne ljekarske komisije o ocjeni stepena invaliditeta u slučajevima kada učenik ili član domaćinstva ima utvrđen invaliditet;

i) Ovjerena izjava da ne primaju pomoć ili stipendiju po drugom osnovu ili od drugog davaoca.

Učenici koji pohađaju školu za deficitarna zanimanja navedena u članu VI ovog Javnog oglasa za prednost kod izbora korisnika pomoći mogu dostaviti dokaz (uvjerenje ili potvrdu) za tu vrstu školovanja.

VIII 

U skladu sa raspisanim Javnim oglasom Komisija imenovana od strane Općinskog vijeća općine Doboj Jug, izvršiti će uvid u podnesene zahtjeve, te na osnovu općih i posebnih kriterija, a u cilju ustanovljavanja socio-ekonomske situacije porodice učenika, sačiniti rang listu učenika srednjih škola slabijeg imovinskog stanja koristeći diskreciono pravo odlučivanja kroz pribavljanje druge potrebne dokumentacije po službenoj dužnosti od strane organa uprave općine Doboj Jug.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja po dostavljenoj dokumentaciji od strane podnosioca zahtjeva i po službenoj dužnosti, komisija će sačiniti Preliminarnu rang listu koju je dužna istaći na Oglasnoj ploči općine, te po isteku roka za prigovor / rok 8 dana/ sačiniti Konačnu rang listu koja će nakon davanja saglasnosti Općinskog načelnika biti
istaknuta na oglasnoj ploči općine Doboj Jug.

 IX 

O dodijeljenoj pomoći zaključuje se ugovor kojim se pobliže određuju prava i obaveze ugovornih strana. U ime Općine Doboj Jug ugovor zaključuje Općinski načelnik.
U ime korisnika ugovor zaključuje roditelj koji ima prijavljeno prebivalište na području Općine Doboj Jug.

 

Javni oglas biti će objavljen na oglasnoj tabli općine Doboj Jug, službenoj web stranici Općine Doboj Jug i oglasnim mjestima na području Općine.
Obrazac prijave na Javni oglas može se preuzeti u Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove općine Doboj Jug i na službenoj web stranici Općine Doboj Jug.

 XI 

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju Službi za civilnu zaštitu, opću upravu i zajedničke poslove putem protokola općine Doboj Jug.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

zosradio.ba

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

ProCredit Bank zapošljava savjetnika za klijente

Iskoristi priliku, postani ProSavjetnik! Za potrebe ProCredit banke, raspisuje se...

SM3 Tešanj zapošljava više radnika

Firma SM3 Tešanj, Poslovna zona Bukva br.8 na osnovu...

Saračević Tešanj zapošljava operatera rezanja na pilama

Kompanija Saračević Tešanj na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas...