Održan Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

/

U Konferencijskoj sali Centra za kulturu, Zavidovići održan je Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u okviru projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini”.

Cilj Foruma je procjena uspješnosti saradnje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u 12 gradova i općina obuhvaćenih projektom, kao i razmjena dobrih praksi saradnje između ova dva sektora. Informacije prikupljene na ovom događaju detektirat će osnovne izazove, a poslužit će kao baza za daljnji razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Središnji događaj Foruma je pokretanje ELoGE programa Vijeća Evrope u BiH koji će se provoditi u 12 gradova i općina (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče), od ukupno 143 grada i općine u Bosni i Hercegovini (79 u Federaciji BiH i 64 u RS) i 40 organizacija civilnog društva, a koji za cilj ima samoprocjenu lokalnih samouprava temeljenu na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja.

Projekat za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne probleme zajednica i zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja.

Implementacija projekta počela je 01. 1. 2021. i trajat će do 31. 12. 2023. godine, a vrijednost mu je preko 540.000 EUR.

Općina Zavidovići sa opredjeljenjem ka stalnom poboljšanju javnih usluga i ostvarivanju što
efikasnijeg i odgovornijeg upravljanja uvijek je spremna uzeti učešće u projektima čiji je cilj promocija dobrog upravljanja jedinica lokaIne samouprave.

Općinski načelnik Hašim Mujanović istakao je da je Općina Zavidovići spremna zajedno sa organizacijama civilnog društva jačati kapacitete lokalnih vlasti, zajednički rješavati probleme, želeći još više učvrstiti vezu sa građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika. Primjenjujući iz načela EloGE metodologije za dobro upravljanje, uvjereni smo da će naša jedinica lokalne samouprave imati priliku ponuditi bolje javne usluge i rješenja koja će ispunjavati potrebe svih građana.

Povezani postovi

Firma BELIF prijatelj Mješovite srednje škole

U realizaciji našeg projekta "Jedan privrednik, jedna učionica "...

Firme STAR-S – Zlatarna Dar i Nekretnine Star-S Tešanj prijatelji Mješovite srednje škole

Aktivnosti na provođenju projekta "Jedan privrednik, jedna učionica "...

Marica Ružić – muzika je najljepši način za povezivanje ljudi

„Pjevat' ćemo šta nam srce zna, pjesme sa svih...

U Tešnju stranke Trojke kao “rogovi u vreći”

Dok na nivou Federacije BiH i države BiH, stranke...