Usaglašeni koraci za rješavanje problema uzurpacije državne šume i šumskog zemljišta

Datum:

U Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak na kojem se razgovaralo o pitanju uzurpacije, odnosno neovlaštenog zauzimanja državne šume i šumskog zemljišta u ovom kantonu.

Sastanak je održan na inicijativu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, a pored predstavnika resornog ministarstva i inspekcije, učestvovali su predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo i Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići.

Učesnici su usaglasili naredne korake kako bi se problem uzurpacije, odnosno neovlaštenog zauzimanja državne šume i šumskog zemljišta što prije riješio.

Osim uzurpacije razgovarano je i o drugim temama i problemima, a dogovorene mjere uskoro će biti realizirane na terenu, a sve u cilju zaštite šume na području ovog kantona.

Autor: ZOS radio

Povezani postovi
Related

Sinanović: Ubrzati izmjenu rješenja o pravu na porodiljnu naknadu od 1.000 KM

Ministrica za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona...

Vlada ZDK osigurala dodatna sredstva za finansiranje rada JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva za rad,...

Vlada ZDK uputila preporuku da zeničke škole prilagode nastavu vremenskim prilikama

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje,...

Isplaćena sedma rata boračkih stipendija za 1.987 studenata iz ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona doznačila je nadležnim gradskim i općinskim...