Dario Pekić: Zaštita lične i imovinske sigurnosti građana naš je zadatak

/

Povodom 15. maja – Dana policije Zeničko-dobojskog kantona razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi ZDK, o kadrovskoj popunjenosti uposlenika i opremljenosti MUP-a kao i statističkim podacima o broju krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda u prethodnoj godini.

Zadovoljavajuća bezbjednosna situacija

NR: Kakva je aktuelna bezbjednosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu?

PEKIĆ: Policijski službenici su u svim slučajevima narušavanja javnog reda i mira, operativnih i drugih akcija hapšenja izvršilaca krivičnih djela, te drugih događaja koji su ugrožavali javni red i mir ili sigurnost pojedinaca, reagovali brzo i efikasno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, te su u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti događaja, angažovane maksimalno potrebne policijske snage i tehnički resursi. Na osnovu svega, bezbjednosna situacija može se ocijeniti zadovoljavajućom.

NR: Kakva je kadrovska popunjenost uposlenika u MUP-u? Koliko policijskih službenika nedostaje, o kojim kadrovima je riječ?

PEKIĆ: Na kraju marta 2022. godine u Ministarstvu je bilo zaposleno ukupno 1.438 službenika, od čega su 983 policijska službenika, 57 državnih službenika i 398 namještenika. Važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u Upravi policije je predviđeno angažovanje 1.235 policijskih službenika, što znači da trenutno nedostaju 252 policijska službenika, svih nivoa, od policajaca do glavih inspektora.

NR: Da li ste zadovoljni provedbom Kolektivnog ugovora za policijske službenike?

PEKIĆ: Premijer Zeničko-dobojskog kantona i Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK su na početku godine potpisali Kolektivni ugovor za policijske službenike ovog ministarstva. Predmetnim Ugovorom su uređena određena prava i obaveze policijskih službenika iz rada i po osnovu rada. Izuzetno sam zadovoljan socijalnim dijalogom i pregovorima sa Sindikatom kao što je i Sindikat zadovoljan potpisanim Kolektivnim ugovorom. Istim je dogovoreno povećanje plaća, a istovremeno smo zadržali ranije stečena prava policijskih službenika, odnosno uposlenika ovog ministarstva, što je bio cilj.

Među opremljenijim u BiH

NR: Kakva je opremljenost MUP-a ZDK? Šta je od savremene opreme nabavljeno u proteklih godinu dana i kakav je plan za poboljšanje opremljenosti za naredni period?

PEKIĆ: U sklopu Projekta EU-IPA-II izvršeno je renoviranje server sale i uspostava novog savremenog Data centra. Instaliran je novi softver za automatsku obradu prekršaja sa stacionarnih i mobilnih radarskih sistema. Većim dijelom je implementiran “Pilot projekat 122 za PU/PS na području grada Zenica”.
Kroz Radni tim pri Ministarstvu sigurnosti BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i tužilaštava u BiH, uspješno je implementiran novi alternativni Sistem elektronske razmjene podataka (ERP) na nivou BiH koji je omogućio uključivanje automatskih provjera sa mašinskih čitača dokumenata i LPR kamera na graničnim prijelazima, a prema bazama podataka koje elektronski vode i razmjenjuju policijske agencije, MUP-ovi i tužilaštva.
Završen je i pušten u rad “Optički prsten” i proširen sistem na zgrade PS Crkvice i Centra za obuku MUP-a i smještaj Specijalne policijske jedinice.
Ministarstvo u sjedištu i sve organizacione jedinice opremljene su novim vozilima. Nabavljena je forenzička oprema i oprema za vještačenje. U 2021. godini za nabavku materijala za policijske službenike (materijal za javni red i sigurnost, odjeća, obuća, uniforme i dr.) uloženo je 505.068,84 KM. U toku je nabavka i zamjena dugog i kratkog naoružanja za policijske službenike, kao i ostale opreme za uspješan rad. Cilj i prioritet nam je materijalno-tehničko opremanje, edukacija uposlenih, poboljšanje efikasnosti i kvaliteta rada, kao i povećanje radne discipline i odgovornosti svih uposlenika, kako bi stvorili pretpostavke da što uspješnije odgovorimo na postavljene nam zadatke. Ministarstvo, zajedno s Vladom Zeničko-dobojskog kantona, opredjeljeno je da i u ovoj godini nastavi sa kapitalnim ulaganjima za koja su u budžetu planirana sredstva, te kontinuiranim opremanjem svih pripadnika MUP-a kako bi u potpunosti odgovorili svim izazovima koji su pred nama. Naši rezultati rada ostvareni u posljednjih nekoliko godina, u svim oblastima, imaju konstantan trend poboljšanja.

U protekloj godini evidentirano 2.228 krivičnih djela

NR: Šta kažu statistički podaci o broju krivičnih djela te koliko je bilo saobraćajnih nezgoda u 2021. godini i koliko je osoba stradalo u nesrećama?

PEKIĆ: Na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini evidentirano je 2.228 krivičnih djela i u odnosu na prethodnu godinu, taj broj je manji za 27 krivičnih djela ili 1,2%. Rasvijetljenost krivičnih djela je povećana, po nepoznatom počiniocu rasvijetljenost je veća za 1,8%, dok je ukupna rasvijetljenost veća za 1,6%. Zabilježeno je znatno smanjenje učešća maloljetnika u kriminalitetu u 2021. godini. U odnosu na prethodnu godinu, maloljetničko prestupništvo je smanjeno za 63%. Također, broj teških krađa je u 2021. godini, u odnosu na prethodnu, manji za 39 krivičnih djela ili 8,6%. Broj krađa putničkih motornih vozila je, u odnosu na prethodnu godinu, manji za 5,9%.
U oblasti bezbjednosti saobraćaja, u odnosu na prethodnu godinu, broj saobraćajnih nezgoda je veći za 331 nezgodu ili 12,9%, broj lakše povrijeđenih lica je veći za 200 lica ili 32,3%, broj teže povrijeđenih lica je veći za 39 lica ili 37,5%, dok je broj smrtno stradalih lica manji za 4 lica ili 19%. Radi poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, policija je poduzela značajne mjere, te je zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja u saobraćaju, sankcionirano ukupno 94.687 učesnika u saobraćaju, što je za 10.800 učesnika ili 12,9% više nego u prethodnoj godini.

NR: Koja je Vaša poruka uposlenicima MUP-a i građanima povodom Dana policije?

PEKIĆ: Svim uposlenicima, policiji, državnim službenicima i namještenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poručujem da se ja, kao resorni ministar, obavezujem da ću zajedno sa Vladom biti oslonac da se obezbjede sva sredstva za bolji rad, kao i poboljšanje standarda svih uposlenih koji se ogleda u tome da povećanje plata prati povećanje troškova života, te da nastave, i dalje, da budu profesionalni u radu i na nivou svakog zadatka koji im se postavi, na sve izazove modernog vremena, piše Naša riječ. 

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Školarina za redovne studente Univerziteta u Zenici 50 KM

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju Odluku...

Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom ZDK počelo sa radom

Koordinaciono tijelo za bobru protiv nasilja nad ženama I...

Stanje na biroima u FBiH: U ZDK nezaposleno 340 pravnika, skoro 2.000 ekonomskih tehničara…

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavila...

Vlada ZDK finansira izradu Registra kućnih ložišta, planirana izgradnja savremenih deponija u Kaknju i Maglaju

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o zaštiti okoliša...