Dario Pekić: Zaštita lične i imovinske sigurnosti građana naš je zadatak

/

Povodom 15. maja – Dana policije Zeničko-dobojskog kantona razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi ZDK, o kadrovskoj popunjenosti uposlenika i opremljenosti MUP-a kao i statističkim podacima o broju krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda u prethodnoj godini.

Zadovoljavajuća bezbjednosna situacija

NR: Kakva je aktuelna bezbjednosna situacija u Zeničko-dobojskom kantonu?

PEKIĆ: Policijski službenici su u svim slučajevima narušavanja javnog reda i mira, operativnih i drugih akcija hapšenja izvršilaca krivičnih djela, te drugih događaja koji su ugrožavali javni red i mir ili sigurnost pojedinaca, reagovali brzo i efikasno, u skladu sa svojim ovlaštenjima, te su u zavisnosti od prirode i ozbiljnosti događaja, angažovane maksimalno potrebne policijske snage i tehnički resursi. Na osnovu svega, bezbjednosna situacija može se ocijeniti zadovoljavajućom.

NR: Kakva je kadrovska popunjenost uposlenika u MUP-u? Koliko policijskih službenika nedostaje, o kojim kadrovima je riječ?

PEKIĆ: Na kraju marta 2022. godine u Ministarstvu je bilo zaposleno ukupno 1.438 službenika, od čega su 983 policijska službenika, 57 državnih službenika i 398 namještenika. Važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji u Upravi policije je predviđeno angažovanje 1.235 policijskih službenika, što znači da trenutno nedostaju 252 policijska službenika, svih nivoa, od policajaca do glavih inspektora.

NR: Da li ste zadovoljni provedbom Kolektivnog ugovora za policijske službenike?

PEKIĆ: Premijer Zeničko-dobojskog kantona i Sindikat policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK su na početku godine potpisali Kolektivni ugovor za policijske službenike ovog ministarstva. Predmetnim Ugovorom su uređena određena prava i obaveze policijskih službenika iz rada i po osnovu rada. Izuzetno sam zadovoljan socijalnim dijalogom i pregovorima sa Sindikatom kao što je i Sindikat zadovoljan potpisanim Kolektivnim ugovorom. Istim je dogovoreno povećanje plaća, a istovremeno smo zadržali ranije stečena prava policijskih službenika, odnosno uposlenika ovog ministarstva, što je bio cilj.

Među opremljenijim u BiH

NR: Kakva je opremljenost MUP-a ZDK? Šta je od savremene opreme nabavljeno u proteklih godinu dana i kakav je plan za poboljšanje opremljenosti za naredni period?

PEKIĆ: U sklopu Projekta EU-IPA-II izvršeno je renoviranje server sale i uspostava novog savremenog Data centra. Instaliran je novi softver za automatsku obradu prekršaja sa stacionarnih i mobilnih radarskih sistema. Većim dijelom je implementiran “Pilot projekat 122 za PU/PS na području grada Zenica”.
Kroz Radni tim pri Ministarstvu sigurnosti BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i tužilaštava u BiH, uspješno je implementiran novi alternativni Sistem elektronske razmjene podataka (ERP) na nivou BiH koji je omogućio uključivanje automatskih provjera sa mašinskih čitača dokumenata i LPR kamera na graničnim prijelazima, a prema bazama podataka koje elektronski vode i razmjenjuju policijske agencije, MUP-ovi i tužilaštva.
Završen je i pušten u rad “Optički prsten” i proširen sistem na zgrade PS Crkvice i Centra za obuku MUP-a i smještaj Specijalne policijske jedinice.
Ministarstvo u sjedištu i sve organizacione jedinice opremljene su novim vozilima. Nabavljena je forenzička oprema i oprema za vještačenje. U 2021. godini za nabavku materijala za policijske službenike (materijal za javni red i sigurnost, odjeća, obuća, uniforme i dr.) uloženo je 505.068,84 KM. U toku je nabavka i zamjena dugog i kratkog naoružanja za policijske službenike, kao i ostale opreme za uspješan rad. Cilj i prioritet nam je materijalno-tehničko opremanje, edukacija uposlenih, poboljšanje efikasnosti i kvaliteta rada, kao i povećanje radne discipline i odgovornosti svih uposlenika, kako bi stvorili pretpostavke da što uspješnije odgovorimo na postavljene nam zadatke. Ministarstvo, zajedno s Vladom Zeničko-dobojskog kantona, opredjeljeno je da i u ovoj godini nastavi sa kapitalnim ulaganjima za koja su u budžetu planirana sredstva, te kontinuiranim opremanjem svih pripadnika MUP-a kako bi u potpunosti odgovorili svim izazovima koji su pred nama. Naši rezultati rada ostvareni u posljednjih nekoliko godina, u svim oblastima, imaju konstantan trend poboljšanja.

U protekloj godini evidentirano 2.228 krivičnih djela

NR: Šta kažu statistički podaci o broju krivičnih djela te koliko je bilo saobraćajnih nezgoda u 2021. godini i koliko je osoba stradalo u nesrećama?

PEKIĆ: Na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini evidentirano je 2.228 krivičnih djela i u odnosu na prethodnu godinu, taj broj je manji za 27 krivičnih djela ili 1,2%. Rasvijetljenost krivičnih djela je povećana, po nepoznatom počiniocu rasvijetljenost je veća za 1,8%, dok je ukupna rasvijetljenost veća za 1,6%. Zabilježeno je znatno smanjenje učešća maloljetnika u kriminalitetu u 2021. godini. U odnosu na prethodnu godinu, maloljetničko prestupništvo je smanjeno za 63%. Također, broj teških krađa je u 2021. godini, u odnosu na prethodnu, manji za 39 krivičnih djela ili 8,6%. Broj krađa putničkih motornih vozila je, u odnosu na prethodnu godinu, manji za 5,9%.
U oblasti bezbjednosti saobraćaja, u odnosu na prethodnu godinu, broj saobraćajnih nezgoda je veći za 331 nezgodu ili 12,9%, broj lakše povrijeđenih lica je veći za 200 lica ili 32,3%, broj teže povrijeđenih lica je veći za 39 lica ili 37,5%, dok je broj smrtno stradalih lica manji za 4 lica ili 19%. Radi poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, policija je poduzela značajne mjere, te je zbog počinjenih krivičnih djela i prekršaja u saobraćaju, sankcionirano ukupno 94.687 učesnika u saobraćaju, što je za 10.800 učesnika ili 12,9% više nego u prethodnoj godini.

NR: Koja je Vaša poruka uposlenicima MUP-a i građanima povodom Dana policije?

PEKIĆ: Svim uposlenicima, policiji, državnim službenicima i namještenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poručujem da se ja, kao resorni ministar, obavezujem da ću zajedno sa Vladom biti oslonac da se obezbjede sva sredstva za bolji rad, kao i poboljšanje standarda svih uposlenih koji se ogleda u tome da povećanje plata prati povećanje troškova života, te da nastave, i dalje, da budu profesionalni u radu i na nivou svakog zadatka koji im se postavi, na sve izazove modernog vremena, piše Naša riječ. 

Povezani postovi

Ministarstvo za privredu i kompanije iz ZDK na zajedničkom štandu na 17. međunarodnom sajmu privrede Tešanj-BiH 2023

Na lokalitetu Kamelia d.o.o. Matuzići svečano je otvoren 17....

Zenički rudari još jednom prevareni, ponovo nisu dobili plaću

Rudari jedinog preostalog aktivnog jamskog pogona, jame “Raspotočje”, jučer...

HDZ napustilo 14 članova iz ZDK: Brane nam političko djelovanje jer ne pratimo slijepo politiku podjele

U Zeničko-dobojskom kantonu je 14 istaknutih članova HDZ-a BiH...