Institucije će biti dužne zaposliti tumača znakovnog jezika

Datum:

U Tuzlanskom kantonu uskoro bi trebalo da zaživi zakon o upotrebi znakovnog jezika, a institucije će biti dužne zaposliti tumača znakovnog jezika koji će olakšati komunikaciju gluhim i nagluhim osobama.

Doktor Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, je u prostorijama Skupštine TK prezentirao Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika u tom kantonu, čiji je predlagač.

Kako je Umihanić pojasnio, prije dvije decenije u Klinici za bolesti uha, grla i nosa UKC-a Tuzla je započeto snimanje sluha bebama u cilju što ranijeg utvrđivanja nagluhosti i gluhoće, kako bi se moglo pravovremenom hirurškom intervencijom, ugradnjom kohlearnog implantata, pomoći gluhoj djeci.

“Dosad smo uradili 59 operacija kohlearne implantacije i rehabilitacija sluha u tih pacijenata je dala dobre rezultate. To znači da su ti pacijenti, iz stanja sa znatnim stepenom invalidnosti i radnog ograničenja, osposobljeni i uključeni u normalan život koji podrazumijeva uobičajenu komunikaciju, obrazovanje, izbor profesije itd.”, rekao je doktor.

No, kvalitetno zakonsko rješenje za rješavanje komunikacijskih problema gluhih osoba u TK dosad nije urađeno.

Stoga je Umihanić, nakon konsultacija, odlučio predložiti zakonsko rješenje. Zakonom bi se trebalo definisati procedura i način sticanja statusa gluhog lica, evidencija i iskaznice za gluha lica, pravo na korištenje znakovnog jezika pred organima i institucijama, posebna prava na tumača znakovnog jezika za đake i studente, evidencija i iskaznice za tumače znakovnog jezika i  druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih lica.

“Suština ovog zakona je da se pomogne ovoj osjetljivoj kategoriji stanovništva, za koju mi ne znamo tačan broj. Ono što zakon podrazumijeva je da se gluhim i nagluhim osobama u svim institucijama, opštinama,  gradovima i kantonima omogući da imaju pravo koristiti znakovni jezik.

Na prvom mjestu se to ogleda u utvrđivanju pravog činjeničnog stanja koliki je broj tih osoba, na koji način se stiče status gluhe osobe i onda da se toj osobi pomogne kroz određivanje tumača za znakovni jezik, a i u svim životnim situacijama kada gluha osoba ima otežanu komunukaciju sa okolinom”, pojasnio je Umihanić.

Između ostalih odredaba zakona koje su važne za svakodnevni život i aktivnosti gluhih osoba, zakonom o upotrebi znakovnog jezika će se regulisati pomoć gluhim osobama u hitnim situacijama. U cilju obezbjeđivanja pomoći u tim situacijama, organi i institucije kantona koji obavljaju poslove hitne pomoći, policije, vatrogastva, hitne intervencije u oblasti komunalnih djelatnosti i slično, dužni su obezbijediti i javno objaviti odgovarajuće brojeve za primanje SMS poruka za hitne pozive gluhih lica.  Organi i intitucije kantona koji u svom radu koriste zvučna obavještenja za korisnike usluga dužni su obezbijediti istovremeno prikazivanje tih obavještenja i na displeju.

Prema podacima Svjetske federacije gluhih, oko 72 miliona osoba u svijetu je gluho, a koliko takvih osoba ima u BiH nije poznato, jer nema jedinstvenog registra kao ni za mnoge druge kategorije. Zakon o znakovnom jeziku je na državnom nivou donesen 2009. godine, a u Sarajevskom kantonu 2011. Tuzlanski kanton bi trebalo da bude drugi kanton koji će uvesti znakovni  jezik u institucije.

“Smatramo da će se time otkloniti jedan vid diskriminacije prema ovoj populaciji. Svaki put kada se otklanja diskriminacija prema određenoj grupi, to je značajno i za društvo i za Tuzlanski kanton. Što se tiče procedure, u najbržem roku će zakon doći na dnevni red Skupštine TK”, rekao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK. Po njegovim procjenama, za dva do tri mjeseca zakon će biti usvojen. Između ostalog, zakon obuhvata i naredbu da svi javni RTV servisi moraju za sve informativne i obrazovne emisije obezbjediti znakovnog tumača ili prateći tekst. Savez udruženja gluhih i nagluhih osoba TK ima obavezu sačiniti registar članova i tumača znakovnog jezika te prijaviti u resorno ministartsvo.

“Pozdravljam uključivanje zakona u proceduru i nadam se da će biti u upotrebi uskoro jer nam puno znači”, kazao je Vehid Fehzić, predsjednik Udruženja gluhih i nagluhih grada Živinice, prenose Nezavisne.com

Povezani postovi
Related

Vratila se iz Njemačke u BiH: Nisam mogla uštedjeti ništa, živjela sam u garsonijeri

Franka Križanović iz Viteza prije tri godine otišla je...

Predstavnički dom PSBiH usvojio principe Budžeta institucija BiH za 2022. godinu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je principe i usvojio...

U julu će porasti promjenjive kamatne stope, još jedan udar se očekuje na jesen

Evropska centralna banka (ECB) objavila je da će sljedeći...

Očekuje li BiH nestašica nafte i drugih proizvoda i koje mehanizme vlasti imaju na raspolaganju

Prije nekoliko dana mnoga mjesta u Sloveniji ostala su...