MANN+HUMMEL BA licitacija za prodaju DRIVE IN paletnog regala

Datum:

Na osnovu Odluke o prodaji stalaža na vijuke broj 329/22 donesena dana 19.07.2022. godine Komisija za prodaju, odnosno provođenje eksterne licitacije stalnih sredstava imenovana navedenom odlukom u sastavu: Sadiković Nurudin predsjednik i članovi Mulabdić Anes i Bašić Azem, objavljuju

LICITACIJU

Član 1.

MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj po sistemu „slobodne pogodbe“, putem „zatvorenih koverti“ prodaje:

Naziv: DRIVE IN – paletni regal

Dimenzije: Visina 6150 mm 7 tunela širine 1300, montiranih pod +2 palete po visini, te 10 paleta 800×1200) po dubini u jednom hodniku/tunelu

Stanje: polovno, godina ugradnje 2017

Prijedlog početne cijene: 9.400,00 KM (bez PDV)

 

Član 2.

Licitacija će se obaviti u krugu MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj u petak 22.07.2022. godine sa početkom u 12:00 sati

Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica

Predmet licitacije može se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 11:00 do 14:00

Stalaže su demontirane i odvoz iz kruga firme treba obaviti do 29.07.2022. godine

Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 22.07.2022. godine do 11 sati na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj sa naznakom „Komisiji za licitaciju DRIVE IN paletni regal-ne otvarati“

Ponuda treba da sadrži: predmet koji se licitira, ponuđenu cijenu i ime ponuđača

Kontakt osoba Sadiković Nurudin tel 066 388 321

Povezani postovi
Related

Gas petrol Tešanj zapošljava radnika na benzinskoj pumpi

Na osnovu ukazane potrebe firma Gas petrol Tešanj raspisuje konkurs...

STEEL COMPANY zapošljava više radnika

Na osnovu ukazane potrebe, a shodno povećanom obimu posla,...

MADI Tešanj zapošljava vozača dostavnog vozila

Na osnovu ukazane potrebe Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana,...

ARTISAN Tešanj zapošljava CNC operatera

Artisan d.o.o. zbog povećanja obima poslovanja raspisuje konkurs za...