MANN+HUMMEL licitacija za prodaju željezne palete

/

Na osnovu Odluke o prodaji stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj putem eksterne licitacije po sistemu „zatvorenih koverti“ broj 583/22 od 06.12.2022, Komisija imenovana istom odlukom za provođenje licitacije u sastavu: Sadiković Nurdin – predsjednik komisije, Mulabdić Anes i Bašić Azem – članovi, objavljuje:

L I C I T A C I J U

Član 1.

Za prodaju stalnih sredstava MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj po sistemu „zatvorenih koverti“ i to:

– Željezne palete 1000x1200x900 (290 komada)

– prosječna težina palete je 73 kg

– početna cijena 65,00 KM/komadu + PDV

 

Član 2.

– Na licitaciju se mogu prijaviti i učestvovati sva pravna i fizička lica;

– Predmeti licitacije mogu se pogledati u krugu Fabrike svakog radnog dana od 12:00 -14:00h;

– Ponude za učešće u licitaciji dostaviti u zatvorenoj koverti do 14.12.2022.godine

na protokol MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj,

sa naznakom “Komisiji za licitaciju željeznih paleta – ne otvarati”.

– Ponuda treba sadrži:

* iznos po komadu/palete

* naziv ponuđača, adresa i kontakt telefon

-Otvaranje koverti i odluka o najboljoj ponudi navedenih stalnih sredstava obavit će imenovana Komisija MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj u četvrtak – 15.12.2022. godine sa početkom u 12,00 sati;

– Po završenoj proceduri izbora najbolje ponude svi učesnici licitacije biće obavješteni o ishodu licitacije.

Kontakt osoba je: Nurdin Sadiković, dipl.ing.maš. – Rukovodilac skladišta/BA-LG

Telefon +387 (0)66 388 321, nurdin.sadikovic@mann-hummel.com, www.mann-hummel.com

Povezani postovi

Kompanija Nostro zapošljava vozača i skladištara

Na osnovu ukazane potrebe kompanija Nostro, članica grupacije Hifa-Oil...

Firma Methal zapošljava administrativnog radnika u finansijama

Zbog povećanja obima poslovanja firma Methal d.o.o raspisuje konkurs...

Euro Oniks zapošljava disponenta i upravitelja prijevoza

Zbog proširenja obima poslovanja Euro Oniks zapošljava disponenta i...

MADI zapošljava automehaničara

Zbog povećanog obima posla Društvo „MADI“ d.o.o. Tešanj dana,...