Najaktivniji vijećnici Tešnja očekuju podršku građana zbog nove inicijative

/

Tekst svečane izjave vijećnika OV glasi: “Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava i Zakona Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojskog kantona i Statuta Općine Tešanj, zalagati se za ljudska prava i slobode i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, Zeničko-dobojskog kantona i Općine Tešanj, kao i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive”.

Nakon davanja svečane izjave, svaki vijećnik potpisuje tekst izjave i predaje ga predsjedavajućem Vijeća, čime stiču prava i dužnosti vijećnika u Vijeću.

Najaktivnije vijećnike su prepoznali građani općine Tešnja, te neki od njih imaju više pratitelja na društvenim mrežama nego što ima Načelnik Tešanj.

Oni vijećnici koji su hrabri iznijeti svoje stavove i zanemariti čak i naloge stranaka, a radeći po zahtjevima građana pokušavaju se ućutkati.

Tako je dana 17.02.2023.godine pokrenuta INICIJATIVA da se izmjeni Kodeks o ponašanju vijećnika te imenuje Komisija koja bi izradila prednacrt novog Kodeksa.

Samim tim „najaktivniji“ vijećnici će biti ušutkani .

Vijećnici su birani da zastupaju interese građana, da pomognu u rješavanja problema i doprinesu dobro svojoj lokalnoj zajednici, a ne da šute!

Povezani postovi

Hasan Handžić: Pripremamo sistem za dodatne iskorake u poslovanju kroz budućnost

Bližimo se kraju još jedne kalendarske godine. Decembar je...

Upućen demant na objavljeni tekst o OŠ “9.septembar” Medakovo

U našu redakciju je pristigao i demant na tekst...

Radna posjeta ministra Adnana Šabanija općini Doboj Jug

Općinski načelnik Mirnes Tukić primio je danas u radnu...

Osnivanjem Mehmedovićeve stranke SDA Tešanj ostaje bez polovine vijećnika

Aktuelna vijest danas je bila da je Mehmedović završio...