Studenti iz porodica poginulih boraca i studenti bez oba roditelja koji nisu iz Sarajeva plaćat će školarinu

/

Studenti u Kantonu Sarajevo suočavaju se sa novim problemima. Nakon izmjene Zakona o visokom obrazovanju, diskriminisana su djeca šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i djece bez oba roditelja, a koji nemaju prebivalište u Kantonu Sarajevo.

Ranije, u Zakonu o visokom obrazovanju se navodilo da studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja školarine, odnosno školuju se na teret budžeta Kantona Sarajevo.

Međutim, zahvaljujući izmjenama ovog Zakona koji su objavljeni u Službenim novinama Kantona Sarajevo 8. septembra 2022. godine, studenti ove kategorije koji nemaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo gube ovo pravo.

Sada se u Zakonu o visokom obrazovanju član 31. stav 3 navodi da studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djece bez oba roditelja, a koji imaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo, oslobođeni su plaćanja školarine, odnosno školuju se na teret budžeta Kantona Sarajevo.

Kako je naglasio Imran Pašalić, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS), a o čemu je fakultete i akademije posebno obavijestio Senat Univerziteta, ovo se ne odnosi na studente starijih godina koji su to pravo stekli prije stupanja na snagu novih izmjena.

“Naplaćivanje školarine studentima starijih godina bilo bi izvođenje iz prava što je protuzakonito i nije moguće. Stoga to ne važi za studente starijih godina, ali važi za one koji tek upisuju prvi i drugi ciklus i oni će morati plaćati”, rekao je on za Klix.ba.

On je poručio kako je za SPUS, kao i za Senat, ovaj stav Zakona sporan i diskriminatoran.

“Taj zakon je izmijenio dosta toga, samim tim i prelazak sa statusa samofinansirajućeg studenata na redovne, kao i ovu tačku koja je nama sporna po više osnova. Senat je zauzeo svoj stav onoliko koliko može i tu su ispali dosta korektni jer su oni ponovo uputili uputstvo fakultetima da ne smiju naplaćivati školarine studentima starijih godina”, kazao je.

Međutim, ni Senat, ni studenti ne mogu ići protiv zakona, s toga ove godine navedena kategorija studenata koji nemaju prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo morat će platiti školarinu koja na pojedinim fakultetima iznosi i do 7.000 KM.

Naprimjer, na Fakultetu političkih nauka, kao i na Ekonomskom fakultetu, godišnja školarina iznosi 1.000 KM. Na Medicinskom fakultetu je 6.000 KM, dok na Stomatološkom iznosi 7.000 KM, piše Klix. 

Da bi se ovaj problem riješio u narednoj godini, SPUS je podnio inicijativu Skupštini Kantona Sarajevo u kojoj je zatražio da se stav 3. član 31. Zakona o visokom obrazovanju promijeni te da se briše kasnije dodani dio o prijavljenom prebivalištu.

“Poslali smo zvaničnu inicijativu u Skupštinu KS koja je nadležna za izmjenu zakona, ali nismo još dobili nikakvu povratnu informaciju”, poručio je Imran Pašalić.

Povezani postovi

I Novalić traži da ne ide u zatvor

Adokati bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića...

Porasla vrijednosti prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u FBiH

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH...

Inspektor FUP-a Saša Petrović o haosu na internetu: Kad bi se krenulo u istragu, dnevno bismo hapsili 10 do 15 ljudi…

Društvena zaraza se definira kao širenje ponašanja, stavova i...

Poznat termin isplate februarskih penzija u FBiH

Poznat termin isplate februarskih penzija u FBiH – Isplata...