Ministar Čajić:  “Podržavamo certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje”

/

Mnogo je izazova sa kojima se suočavaju sektori poljoprivreda, šumarstva i vodoprivrede na području ZDK. Koliko je trenutna situacija u ovim sektorima zadovoljavajuća, šta su najveći izazovi ali i kako stanje poboljšati samo su neka od pitanja na koja smo odgovore dobili od Jasmina Čajića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.

ZOS Radio: Sam naziv vašeg Ministarstva govori o tome koliki je djelokrug ovog Ministarstva. Kako biste ocijenili trenutnu situaciju u ovim oblastima na području ZDK?

Ministar Čajić: Poljoprivreda  ima veoma važnu ulogu u ukupnom razvoju Zeničko-dobojskog kantona. Primjenom adekvatnih proizvodnih standarda i unaprjeđenjem obima ekonomije  u proizvodnom procesu, poljoprivreda je označena kao bitan element privrednog razvoja. Analizom rezultata iz prethodnih godina 2022. i 2023. godini, poljoprivredna proizvodnja je imala rast ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, rast u  primjeni savremenih tehnologija, kao i povećanja prinosa po jedinci površine za biljnu proizvodnju i po grlu u animalnoj proizvodnji, povećanju registrovanih obrta. Povećanje ulaganja je posljedica popravljanja poslovnog ambijenta u poljoprivredi kroz poticaje perspektivnih i strateški proizvodnji,  kao i stručne pomoći službenika Ministarstva svim poljoprivrednicima, kako kroz edukaciju tako i kroz pomoć na terenu.

ZOS Radio: Mnogo je javnih poziva koji su upućeni od strane Ministarstva. Od podrške lovačkim društvima do podrške poljoprivrednoj proizvodnji. Kakav je zapravo interes građana da apliciraju na ove javne pozive  i da li su trenutni poticaji dovoljni za poljoprivrednike?

Ministar Čajić: Po Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2022. godinu  2.950 klijenata je apliciralo  po javnom pozivu za poticajna sredstva, a u ovoj tekućoj 2023.  godini očekivanja su ista s obzirom da se još obrađuju  zahtjevi za preostale podrške i mjere iz Programa poticaja za 2023. U skladu sa Programom za poticaje poljoprivredne proizvodnje podršku za poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju: poljoprivredni proizvođači, zadruge, otkupljivači, prerađivači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Korisnici podrške ostvaruju podršku za sljedeće modele i proizvodnje:

 • Animalna proizvodnja (uzgoj brojlera, uzgoj koka nosilja, uzgoj muznih krava, uzgoj ovaca koza i svinja,),
 • Biljna proizvodnja (proizvodnja u zaštićenom prostoru, proizvodnja maline, kupine, plantažne borovnice, proizvodnja kornišona, zasnivanje novih zasada jagodičastog voća i visokostablašica drugih kultura),
 • Podrška prerađivačima (podrška prerađivačima mlijeka,  pilećeg mesa, ljekovitog bilja i jagodičastog voća)
 • Podrška otkupljivačima (podrška otkupljivačima za otkup svježeg kravljeg mlijeka, podrška otkupljivačima za otkup svježe povrća, voća i  jagodičastog voća),
 • Pčelarstvo,
 • Organska proizvodnja,
 • Kapitalna podrška (nabavka mehanizacije, plastenika,)

Poslovi koje provodi sektor poljoprivrede dijele na poslove vezane za novčane podrške iz Budžeta kantona i iz Budžeta Federacije BiH. Znatno veći udio poslova i obaveza su oni koji se odnose na Federalne novčane podrške. U praktičnom, od januara pa do kraja oktobra  ovo Ministarstvo zaprimi 4.200 zahtjeva za Federalne poticaje što je uvjetovano rokovima propisanim u federalnom Programu i Pravilniku.

ZOS Radio: Na koji način se zapravo situacija u ovoj oblasti još može unaprijediti?

Ministar Čajić: Jedan od načina je i provođenje aktivnosti:

 • Uvezivanja primarnih poljoprivrednih proizvođača sa prerađivačima/otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda
 • Povećanjem otkupa poljoprivrednih proizvoda sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
 • Očuvanjem stočnog fonda.
 • Povećanjem finansijskih  ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a posebno u prehrambenu industriju.
 • Stvaranjem povoljnog ambijenta za primarnu poljoprivrednu proizvodnju povrća, jagodičastog voća i dr.
 • Unaprjeđenjem poljoprivredne proizvodnje i povećanje obima korištenja poljoprivrednog zemljišta

A sve ovo provodimo i obezbjeđujemo kroz naše programe poticaja u poljoprivredi.

ZOS Radio: Svjedoci smo da velika površina poljoprivrednog zemljišta je neiskorištena na području cijelog kantona, kako tu sliku promijeniti?

Ministar Čajić: Poljoprivredno zemljište je svakako najvažniji resurs u poljoprivredi, činjenica je da svake godine, velike površine poljoprivrednog zemljišta ostaju neobrađene. Ostvarivanjem razvojnih ciljeva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji doći će do efikasnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta. Također i ostali resursi i kapaciteti vezani za poljoprivredno-prehrambeni sektor u ZDK će biti efikasnije korišteni uz ostvarivanje naprijed navedenih ciljeva:

 • Povećan nivo korištenja poljoprivrednog zemljišta i šira primjena agrotehničkih mjera u obradi zemljišta,
 • Uvezivanje primarnih poljoprivrednih proizvođača sa ukrupnjavanjem zemljišnih posjeda,
 • Značajnije podsticati proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru,
 • Certificirati organsku proizvodnju povrća i na otvorenom i u plastenicima (u cijelosti finansirati standardizaciju poljoprivrednih proizvoda),
 • Podizanje savremenih gustih zasada jagodičastog voća i visokostablašica,

ZOS Radio: Veliki problem svakako na području ZDK predstavlja i nelegalna sječa šuma, a znamo da su šume bogatstvo svake zemlje. Da li se može išta konkretno učiniti po tom pitanju?

Ministar Čajić: Znamo da su šume bogatstvo svake zemlje pa i naše zemlje, prema kojima se trebamo domaćinski ponašati, a pogotovo u suzbijanju bespravnih sječa kojima se narušavaju funkcije šuma. Poduzimanje mjera po pitanju pojave nelegalnih-bespravnih sječa ogledalo bi se u pravovremenom obezbjeđivanju lokalnog stanovništva raspoloživim količinama ogrijevnog drveta i podnošenje prijava, sankcionisanje šumokradica zakonskim mjerama koje neće biti stimulirajuće za iste, kao i poboljšanje standarda građana koji je jednim dijelom i uzrok pojave bespravnih sječa.

Ono što je još bitno naglasiti jeste da se po suzbijanju nelegalnih-bespravnih sječa provode zajedničke akcije uposlenika KUŠ-a ZDK JP ŠPD ZDK i MUP-a po pitanju provođenja redovnih i vanrednih zajedničkih kontrola na ključnim putnim pravcima, na kojima se vrši promet drveta, pojačane aktivnosti zapljene drvne mase u prometu, koja nije uredno obilježena i nema urednu dokumentaciju.

ZOS Radio: Kako zapravo ohrabriti ljude da počnu proizvoditi organsku hranu, jer većinu hrane koju danas konzumiramo dobivamo iz inostranstva?

Ministar Čajić: Programom  utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2023. godinu  podržavamo certifikaciju organske poljoprivredne proizvodnje kod proizvođača organske hrane iz oblasti biljne i animalne proizvodnje sa iznosom  od  2.000,00 KM. Ovo Ministarstvo kroz poticajna sredstva usmjerava poljoprivredne proizvođače da svoju poljoprivrednu proizvodnju certificiraju u organsku proizvodnju.

ZOS Radio: Koja je Vaša poruka građanima?

Ministar Čajić: Iskoristimo prirodni potencijal našeg Kantona  uz zajednički rad i ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako Vas poljoprivrednika tako i svih nivoa Vlasti uz opredijeljenje što više sredstava za kreiranje što kvalitetnijih razvojnih Programa poticaja u poljoprivredi sa zajedničkim ciljem povećanja i unaprjeđenja  domaće proizvodnje.

Povezani postovi

Premijer Pivić, ministri u Vladi i predsjedavajući Huskić posjetili muftiju Dizdarevića

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Ćazim...

Ministar Šabani i gradonačelnik Ganić: Podrška razvojnim projektima u Visokom

U sklopu redovnih terenskih posjeta, ministar prostornog uređenja, komunikacija...

Vlada ZDK izdvojila 1.000.000 KM za izgradnju poslovnih zona u osam gradova i općina

Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je jedan milion KM za...

Zeničko-dobojski kanton nastavlja saradnju sa SOS Dječijim selima u BiH

Premijer Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Nezir Pivić i ministar za...