Veterinarska stanica Tešanj zapošljava radnika u poljoapoteci

/

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Tešanj, dana 06.12.2023.godine objavljuje

O G L A S

za prijem u radni odnos 1 (jednog) radnika na radno mjesto:

RADNIK U POLJOAPOTECI

USLOVI:

  • Srednja stručna sprema (SSS),
  • Kandidati sa stečenom diplomom poljoprivrednog tehničara će imati prednost
    prilikom zapošljavanja,
  • Ostali uslovi: odgovornost prema poslu, preciznost, fleksibilnost i komunikativnost u
    radu, dobre organizacione sposobnosti, kao i drugi bitni uslovi potrebni za obavljanje
    radnih zadataka.

Mjesto rada: Poljoprivredna apoteka 1, Jelah

Prijave na oglas te dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova
kandidati mogu dostaviti poštom na adresu „VETERINARSKA STANICA“ d.o.o. Tešanj –
Dobropolje br.2, Tešanj, sa naznakom – Prijava na oglas ili na e-mail: damir@madi.ba.
Sve informacije vezano za navedeno radno mjesto, mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 062 891 774.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave

Povezani postovi

Hemtech zapošljava kontrolora kvalitete

Hemtech Kraševo b.b. 74266 Tešanjka Bosna i Hercegovina na...

HIFA Tešanj zapošljava prodavača goriva

HIFA doo Tešanj raspisuje konkurs za prijem u radni...

Hemtech zapošljava montera na mehaničkoj montaži

Hemtech Kraševo b.b. 74266 Tešanjka Bosna i Hercegovina na...

MADI Tešanj zapošljava skladištara

Na osnovu ukazane potrebe za radnicima, društvo „MADI“ d.o.o....