Predstavljen projekat “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u BiH” kojeg provode UPFBiH i UPRS – saopćenje za javnost

/

Cilj dvogodišnjeg projekta „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora u Bosni i Hercegovini“ doprinijet će zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini promocijom provedbe Smjernica Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima unutar poslovnog sektora u BiH i EU smjernicama o društveno odgovornom poslovanju, rečeno je u Sarajevu na predstavljanju projekta. Projekat provodi Udruženje poslodavaca u FBiH u saradnji sa Unijom poslodavaca RS od februara ove godine, a finansira ga Evropska unija.

Prezentaciji projekta  „Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima poslovnog sektora Bosni i Hercegovini“ prisustvovala je ombudsmanka za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur, zamjenica Ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić, predstavnik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović, predstavnici Direkcije za evropske integracije BiH, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, Ministarstva turizma i zaštite okoliša FBiH, predstavnici sindikata, organizacija civilnog društva, mediji…

Svi prisutni su istaknuli podršku Projektu, naročito ističući zadovoljstvo što su upravo udruženja poslodavaca u BiH inicirala i provode projekat zaštite ljudskih prava u kompanijama, ali i u poslovnom okruženju generalno.

„Želimo povećati kapacitete i perspektivu kompanija u BiH i poboljšati načine na koje provode nadzor kada je u pitanju zaštita ljudskih prava u provedbi svojih aktivnosti ili njihovih lanaca snabdijevanja. Kroz ovaj Projekat želimo unaprijediti provedbu, ali i sadržaj zakonodavstva  u vezi sa zaštitom ljudskih prava u poslovanju, u vezi s usklađivanjem sa EU smjernicom o društveno odgovornom poslovanju, Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima te poticanjem dinamike reformi koje  BiH treba provesti na svome putu ka punopravnom članstvu u EU. Brojni su stručni i drugi izazovi pred BiH na ovom putu, a očekivanja poslodavaca su da će realizacijom ovog projekta poslodavci svoja znanja i stečena iskustva, u konačnici ugraditi u kvalitet svojih proizvoda i usluga, što će poboljšati konkurentnost naših kompanija na unutrašnjem i međunarodnom tržištu .“, kazao je Mario Nenadić, direktor UPFBiH.

Kako je istaknuto, u okviru realizacije projekta bit će osnovana Akademija za društveno odgovorno poslovanje, kao obrazovni program za kompanije o uključivanju ljudskih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje.

„U okviru Projekta realizirat ćemo 10 regionalnih radionica, odnosno, edukacija i 10 online edukacija za oko 500 predstavnika višeg i srednjeg menadžmenta u kompanijama, kao i predstavnika sindikata i vlasti, tokom kojih će se učesnici educirati o stručnim znanjima o uticaju poslovanja na ljudska prava i praktičnim alatima i smjernicama koji će pomoći kompanijama da imaju veći pozitivan uticaj na zaštitu ljudskih prava u BiH“, kazala je Mersiha Jusić, sekretar UPFBiH tokom prezentacije Projekta.

Osim toga, planirano je i razvijanje mobilne aplikacije (APP), kao online resursnog centra za podršku kompanijama u provođenju nadzora u zaštiti ljudskih prava.

„Realizacijom projekta će se uspostaviti inkluzivni dijalog između socijalnih partnera, poslodavaca, sindikata i javnih institucija, o jačanju društveno odgovornog poslovanja i poboljšanju implementacije Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH te usvojiti deklaracija o predanosti poslovnog sektora BiH Smjernicama UN o poslovanju i ljudskim pravima“, kazala je Jusić.

U sklopu projekta bit će urađena analiza i izvještaj o implementaciji Smjernica UN o poslovanju i ljudskim pravima u BiH.

„Vjerujemo da ćemo provodeći sve planirane aktivnosti projekta smanjiti negativni uticaj poslovnih aktivnosti na ljudska prava, uključujući pitanja vezana uz okoliš, radnu snagu i društvo i visoko ih pozicionirati te povećati zagovaračku snagu za realizaciju predložene politike“, naglasila je Jusić.

Povezani postovi

Bosna i Hercegovina na 11. mjestu po ispijanju kahve

Ispijanje kahve na našim prostorima je ritual koji nas...

Kako je Ministarstvo obrazovanja FBiH raspodijelilo 575.000 KM, jesu li podnosioci zahtjeva ispunili kriterije?

Federalni revizori u Izvještaju o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva...

Četveročlanoj porodici u BiH mjesečno treba 3.500 KM: Cijela plaća ide za hranu

Sindikalna potrošačka korpa iz mjeseca u mjesec cjenovno je...

Sindikalna potrošačka korpa se opasno približila 3.000 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne...