POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI ZA CRPLJENJE TERMO-MINERALNE VODE SA IZVORIŠTA „BANJE“ U OLOVU

/

Ministar Himzo Smajić je dana 12.06.2015. godine potpisao ugovor o koncesiji za crpljenje termo-mineralne vode sa izvorišta „Banje „ u Olovu sa koncesionarom, Javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar “Aquaterm“ d.o.o. Olovo. Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o dodjeli predmetne koncesije i nakon što je Koncesionar uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 37.710,00 KM.

Na ovaj način je korištenje termo-mineralne vode, koje se već duži niz godina koristi u banjsko-rekreativne svrhe, usklađen sa zakonskim okvirom kojeg propisuje Zakon o koncesijama. U tom smislu, pored uplaćene jednokratne koncesione naknade, koncesionar je obavezan po osnovu korištenja termo-minerlane vode sa izvorišta „Banje“ u obimu do 5,5 l/s uplaćivati kontinuiranu koncesionu naknadu, u zavisnosti od količine zahvaćene vode, a minimalno 25.900,00 KM, u narednih 30 godina, na koji period je dodijeljena predmetna koncesija.

Bitno je istaći da je lokalna zajednica, putem Općinskog Vijeća općine Olovo, dala prethodno svoju saglasnost za korištenje termo-mineralne vode za ove namjene, a vodnim aktima propisani su ostali bitni uslovi u pogledu korištenja i zaštite ovog prirodnog resursa, koji za svo vrijeme korištenja moraju biti ispoštovani.

Direktor JZU „Aquaterm“ d.o.o. Olovo, dr. Senad Selimović, iskazao je zadovoljstvo Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na uspješno okončanom postupku dodjele predmetne koncesije, čime se ovoj ustanovi omogućavaju uslovi za razvoj i unaprjeđenje usluga baziranih na korištenju termo-mineralne vode na dugoročnoj osnovi, a svakako i lokalnoj zajednici općine Olovo koja je prepoznala potencijal objekta banje u Olovu, kao svojevrstan brend ove Općine, u sklopu razvoja ostalih turističkih potencijala općine Olovo.

Izvor

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

Elektroprivreda BiH uputila prijedlog za povećanje cijena električne energije

Nakon što je Regulatorna komisija za energiju FBiH (FERK)...

CIK poništio tender za štampanje glasačkih listića, niko se nije javio

U okviru otvorenog postupka javne nabavke, danas u 14...

Za 4 mjeseca uvezli smo alkohola za 75,6 miliona maraka

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na...

Bosna i Hercegovina dobila je 98 novih graničnih policajaca

Danas je održana svečana ceremonija polaganja zakletve 11. klase...