Navode iz Podžićeve prijave sada provjeravaju OSA BiH i SIPA. Sve dok ne bude imao konkretne povratne informacije, ministar odbrane se o ovom nezakonitom slučaju neće oglašavati. O ovome je obaviješten i EUFOR, a u slučaj se uključilo i Ministarstvo sigurnosti BiH.

Dosadašnja praksa bila je da se ove i slične aktivnosti entitetskih MUP-ova provode slanjem zahtjeva prema Ministarstvu odbrane BiH, koje je tražene podatke ustupalo predmetnim institucijama. Stoga su iz MOBiH poručili kako je nejasno zbog čega se pristupilo traženju podataka na ovaj način.

– Posebno je simptomatično da je ova aktivnost započela u jednoj općini u Podrinju u toku vikenda i da su tada kontaktirani samo pripadnici OSBiH iz reda bošnjačkog naroda. Nakon naše reakcije, to je prošireno na pripadnike OSBiH iz drugih naroda, na ostale općine, kao i na zaposlene drugih državnih institucija – istakli su iz Ministarstva.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kazao je ranije za RTRS kako “uputstvom MUP-a RS-a iz 1994. koje je ažurirano prošle godine, definisano je prikupljanje niza drugih relevantnih informacija s ciljem vladanja sigurnosnom situacijom”. Lukač je rekao da je riječ o klasičnom policijskom poslu kakav obavljaju sve policijske snage u svijetu, a cilj je da se očuva mir i dobra sigurnosna situacija u Republici Srpskoj, ali i cijeloj BiH.

On je naveo da, pored misije MUP-a u očuvanja mira, isti posao imaju pripadnici EUFOR-a, koji imaju taj mandat još iz Dejtonskog sporazuma.

Rekao je i da se pripadnici Oružanih snaga i OSA-e popisuju u okviru redovnih policijskih aktivnosti, te da su zaposleni u institucijama BiH prvi od kojih se očekuje pomoć prilikom identifikovanja sigurnosno zanimljivih lica.

– Sada se pokušava napraviti priča da se popisuju pripadnici Oružanih snaga i to bošnjačke nacionalnosti. Bio je konkretan slučaj u Bratuncu, gdje je naš vođa sektora, inače Bošnjak, prozvao dva pripadnika Oružanih snaga, također Bošnjaka, upravo iz tih razloga, da bi napravio evidenciju na sigurnosnom sektoru, u skladu sa pravilnikom i načinu na koji rade sve policije, pa i policija Federacije – istakao je Lukač.

Iz MUP-a FBiH su demantirali da oni vrše bilo kakve popise pripadnika OSBiH kako bi napravili evidenciju.

Ono što je jasno, jeste da je MUP RS-a na čelu sa Draganom Lukačem, koji je i naredio popisivanje Bošnjaka pripadnika OSBiH, prekršio dva zakona – Zakon o odbrani BiH i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH.

Član 3. stav 2. Zakona o odbrani BiH jasan je:

– Svako vođenje vojne evidencije ili evidencije za potrebe organiziranja ili obučavanja vojnih i paravojnih snaga od strane lica i organa koji nisu propisani ovim zakonom i Zakonom o službi u Oružanim snagama BiH krivično je djelo i kažnjivo je prema odredbama Krivičnog zakona.

MUP RS-a nije prijavio, iako je bio dužan, Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH da vrši popisivanje pripadnika OSBiH, ali i drugih sigurnosnih agencija.

O nezakonitim aktivnostima MUP-a RS-a među prvima je bio upoznat direktno sa terena potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić. On je rekao da je krajem februara počelo popisivanje, te da ga je kontaktirao pripadnik OSBiH koji živi u Bratuncu, ali da nisu odmah reagirali dok ne vide šta je pozadina, kako se ne bi dizale dodatne tenzije.

– Ali očito je da MUP RS-a prikuplja informacije isključivo o Bošnjacima koji se nalaze u određenim agencijama i OSBiH kako bi, kako oni kažu, mogli adekvatno djelovati u određenom trenutku. Evidentno je da MUP ovdje evidentira isključivo Bošnjake kako bi ih markirali i kako bi znali gdje se nalaze određeni ljudi ukoliko bi sutra došlo do neke neželjene situacije – kazao je Salkić.

Izvor: Faktor