Zaključkom se zadužuje premijer FBH Fadil Novalić da sa Sindikatom Federalne uprave policije zaključi sporazum o osnovici za obračun plaća policijskih službenika u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH u iznosu od 346 KM uz primjenu ove osnovice od 1. marta ove godine.

Plaća za mart će biti obračunata i isplaćena po osnovici koja trenutno važi (330 KM), a razlika između tako isplaćene plaće i one obračunate po osnovici od 346 KM će biti isplaćena skupa sa plaćom za april ove godine.

Koliko je resornom ministru Aljoši Čampari bitno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i policajci, govori činjenica da je izašao sa današnje sjednice.