Održana sjednica Vijeća ministara: Olakšan ulazak izbjeglicama iz Ukrajine

/

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, jednoglasno je donijelo četiri odluke kojima se olakšava ulazak i boravak državljana Ukrajine u Bosni i Hercegovini po osnovu humanitarnih razloga uzrokovanih sigurnosnom situacijom u ovoj zemlji.

Riječ je o odlukama o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod olakšanim uslovima, kao i o odobravanju privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine u trajanju do šest mjeseci, s tim da privremeni boravak može biti i produžen po ovom osnovu na isti način na koji je i odobren.

Olakšani ulazak u BiH omogućen je Ukrajincima uz predočenje važećih ili isteklih ličnih dokumenata, i to pasoša za putovanje u inostranstvo, lične karte, pomorske knjižice ili dječije putne isprave. Istovremeno je za djecu do 18 godina dovoljno predočiti izvod iz matične knjige rođenih.

Postupak za odobrenje privremenog boravka državljanima Ukrajine provodi Služba za poslove sa strancima po ličnom zahtjevu podnosioca, uz dostavljanje kopije ličnih dokumenata i predočenje odgovarajućih dokaza navedenih u Odluci o odobravanju privremenog boravka po osnovu humanitarnih razloga državljanima Ukrajine.

Također, u ovom paketu je i Odluka o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu kojom su državljani Ukrajine, koji zbog bezbjednosne situacije napuštaju ovu zemlju, oslobađaju obaveza da prilikom ulaska u BiH predoče negativan test na Covid-19, odnosno potvrdu o njegovom preboljenju ili o vakcinisanju.

Odlukom o dopuni Tarife administrativnih taksi propisano je da se stranci, kojima je odlukom Vijeća ministara BiH odobren privremeni boravak u BiH po osnovu humanitarnih razloga, oslobađaju plaćanja administrativnih taksi u određenim postupcima.

Riječ je o postupcima prijave boravišta u Službi za poslove sa strancima ili policiji koju lično vrši stranac ili fizička osoba kod kojeg je stranac u posjeti, izdavanje odobrenja/produženja privremenog boravka, te izdavanje potvrde o prijavi rada za stranca u skladu sa Zakonom o strancima.

BiH i Hrvatska zajedno u rekonstrukciji mosta

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Novi Grad (Bosna i Hercegovina) – Dvor (Republika Hrvatska) na M4 (BiH)/DC 6 (RH).

Zaključivanjem ovog sporazuma definiše se zajedničko ulaganje u rekonstrukciju mosta Novi Grad – Dvor. Troškove rekostrukcije mosta, koji se preliminarno procjenjuju na oko milion evra, BiH i Hrvatska će snositi u jednakim dijelovima, po 50%.

Realizacija ovog projekta omogućiće nesmetani i kontinuirani transport putnika i roba, te vraćanje u punu funkciju graničnog prelaza za međunarodni robni transport.

Bosanskohercegovačka strana će novac za realizaciju ovog projekta osigurati na osnovu Odluke o načinu raspodjele sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spekta za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, kojom je regulisano da će se 70% sredstava usmjeriti na razvoj transporta u BiH.

Prijedlog osnova biće dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i transporta.

Savjet ministara BiH u drugom krugu glasanja nije postigao saglasnost u vezi sa donošenjem odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata.

Usvojen Akcioni plan BiH za društvenu inkluziju Roma

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021 – 2025. godine i zadužio Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da nastavi izdvajati sredstva potrebna za njegovo provođenje.

Radi se o planskom i operativnom dokumentu koji predstavlja okvir djelovanja za sve pojedince i institucije koje su, u skladu sa svojim nadležnostima, direktno uključene u primjenu Akcionog plana, s ciljem poboljšanja društvenog statusa i uključenosti Roma i Romkinja u BiH.

Mjerama i aktivnostima u okviru Akcionog plana želi se smanjiti diskriminacija Roma i Romkinja i zaustaviti “antidžipizam”, unaprijediti njihova zapošljivost i zapošljavanje, poboljšati uslovi stanovanja romske populacije u BiH, unaprijediti dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite, kao i obuhvat njihovog obrazovanja u BiH djelotvornijom realizacijom ranije usvojenog Okvirnog plana o obrazovnim potrebama Roma.

Za provođenje ovog plana u petogodišnjem period biće potrebno iz različitih izvora finanasiranja, uključujući donatorska i sredstva lokalnih zajednica, obezbijediti više od 98 miliona KM, najviše za poboljšanje uslova stanovanja romske populacije, i to oko 73 miliona KM.

Sredstva namijenjena za provođenje Akcionog plana biće raspoređena u skladu sa okvirnim omjerima (FBiH 62,66 %, RS 31,34% i Brčko Distrikt BiH 6 %).

Primjenu Akcionog plana pratiće Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Imenovani članovi Odbora za Rome

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na mandat od četiri godine. Riječ je o petom sazivu Odbora za Rome, nakon što je martu ove godine istekao mandat četvrtom sazivu.

U Odbor za Rome, koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenovani su predstavnici državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, finansija i trezora, civilnih poslova, sigurnosti i pravde, te Direkcije za evropske integracije, agencija za rad i zapošljavanje, odnosno za ravnopravnost polova, kao i entitetskih i Vlade Brčko Distrikta BiH. Polovina članova Odbora, njih 11, predstavnici su romske populacije iz kantona i regija te udruženja Roma.

Donošenje ove odluke u skladu je s ispunjavanjem ciljeva iz Okvirne konvencije Savjeta Evrope za zaštitu nacionalnih manjina koju je BiH ranije ratifikovala.

Zajednički upravni odbor UN-a i BiH za provođenje “Okvira saradnje”

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donio je Odluka o formiranju Zajedničkog upravnog odbora između Ujedinjenih nacija (UN) i Bosne i Hercegovine za provođenje “Okvira saradnje između Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine u periodu 2021 – 2025”.

Predstavnici Vijeća ministara BiH, vlada RS-a i Federacije BiH, gradonačelnik Brčko Distrikta, te predstavnici UN u BiH imenovani su u Zajednički upravni odbor kojim će predsjedavati ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, a kao kopredsjedavajuća je imenovana rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH Ingrid Mekdonald (Ingrid Macdonald).

Formiranjem Zajedničkog upravnog odboga osiguraće se sveobuhvatno provođenje Okvira saradnje u skladu sa prioritetima koji se odnose na realizaciju ciljeva održivog razvoja, kao i drugim prioritetima u Bosni i Hercegovini.

Trgovska gora

Vijeće ministara BiH donijelo je Zaključak o upućivanju oficira za vezu Bosne i Hercegovine pri Europol-u u Hag, koji je predložilo Ministarstvo bezbjednosti, s ciljem provođenja Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Kancelarije Evropske policije.

Prema Zaključku, policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Aleksandar Stjepanović upućuje se kao oficir za vezu Bosne i Hercegovine pri Europolu, na mandatni period od četiri godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donio je Odluku o odobravanju sredstava tekuće budžetske rezerve u iznosu 10.000,00 KM.

Ova sredstva namijenjena su za finansiranje troškova rada Pravnog tima koji priprema mapu kretanja institucija BiH u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore, piše Avaz.ba

Ukoliko imate vijest a želite to podijeliti s nama pošaljite nam sadržaj putem kontakt forme. Ako imate najavu događaja ili poznajete neku osobu o kojoj biste voljeli da čitate budite slobodni da nas kontaktirate. Osim kontakt forme Vaše materijale možete slati i putem vibera na broj 061/388-818


Povezani postovi

U FBiH vrijednost prodaje i otkupa poljoprivrednih proizvoda 106,8 miliona

Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzeća...

CIK-u odobreno dodatnih 4,17 miliona KM za Lokalne izbore 2024.

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine danas je...

Od 142 načelnika u BiH samo su dva mlađa od 30 godina

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani...

Aero klub JMB Aircraft Germany na sarajevskom aerodromu

Članovi njemačkog aero kluba JMB Aircraft Germany sa 15...